Lokalpolitik

Birkelse efterlyser byggegrunde

BIRKELSE:30 borgere fra Birkelse og Ryaa var torsdag samlet for at gøre status i de grupper, som gør indsats for udvikling af området.Der blev nedsat en gruppe, der skal finde muligheder for at finansiere de enkelte projekter, oplyser Erik Nielsen, tovholder for grupperne under Lokale Rødder. Desuden er der afleveret en oversigt over alle projekter. To af dem er klar til politisk behandling, og resten vil være klar til 2. ansøgningsrunde i november. På mødet blev der udtrykt ønske om, at Aabybro Kommune snart og hurtigt byggemodner i området. - Her er ingen huse til salg, og vi mangler byggegrunde, siger Erik Nielsen. Alle grupper er kommet langt siden mødet for en måned siden. Der arbejdes med forslag til bytorv, busholdepladser ved centralskolen, forskønnelse af hovedgaden og rekreativt område ved lergravene. Langs Ryaaen er Initiativgruppen langt fremme med planer om bedre udnyttelse af Ryaa Ladeplads. I Ryaa by arbejdes der med planer om fælleshus og aktivitetsplads.