Håndbold

Birkelse IF rammes af nye tilskudsregler

Idrætsforeningen frygter en flytning af 7. klasser fra Vedsted Centralskole

BIRKELSE:Kommunens nye regler for tilskud til foreninger efter folkeoplysningsloven koster Birkelse IF 30.000 kr., og hverken reglerne eller måden, de er indført på, fik ligefrem ros, da foreningen fredag aften havde generalforsamling med en snes fremmødte i klubhuset. Formand Jørgen Olsson kom også ind på skolens betydning for lokalsamfundet og dermed idrætsforeningen. Ændring i tilskuddet er, at foreningerne ikke længere får 100 pct. tilskud til øvrige lokaleudgifter som el, varme og almindelig vedligehold, da antallet af medlemmer over 25 år nu modregnes. Dog yder kommunen fortsat 100 pct. tilskud til husleje og renter. Og nu ydes der også tilskud til medlemmer under 25 år på 94 kr. pr. medlem. - Borgmesteren, formanden for kulturudvalget Karlo Jensen og sågar Lars C. Larsen fra folkeoplysningsudvalget har alle i pressen rost de nye regler og sagt, at foreningerne har været inddraget og med til at beslutte dem Vi har i hvertfald ikke været inddraget, sagde Jørgen Olsson i sin beretning. Han oplyste, at Birkelse IF var indkaldt til møde 2. maj 2002, hvor alle på nær én forening var enige om at bevare 100 pct. tilskud til lokaleudgifter. - Men der blev indkaldt til et nyt møde mandag 30. september, hvor de nye regler blev vedtaget. Vi var ikke med, for vi fik først indkaldelsen tirsdag, dagen efter mødet var holdt, sagde Jørgen Olsson. Han blev senere under debatten suppleret af forretningsudvalgets Ole Jensen. - Det er svært at argumentere imod, at kommuen yder 100 pct. tilskud til medlemmer under 25 år, når den kun er forpligtiget til at yde 65 pct, og så siger, at seniorene selv kan betale. Men det er aldeles urimeligt at indføre ændringen fra den ene år til det andet på et tidspunkt, så vi bliver nødt til at revidere vores budget, sagde han. Trods det faldende tilskud budgetterer foreningen med et overskud på 10.000 kr. i år. - Foreningen har en rimelig sund økonomi, men vores tilgodehavender er alt for store. Vi skal være bedre til at inddrive restancer hos medlemmer og sponsorer, sagde Jørgen Olsson. Birkelse IF har 14.425 kr. i restance i kontingent, heraf 11.075 kr. hos seniorerne. - Når man kan spille, få vasket tøj og gå i bad her i klubben, så kan man også betale sit kontingent. Alt andet er for dårligt overfor de øvrige medlemmer, sagde formanden. Desuden har Birkelse IF ca. 50.000 kr. til gode hos sponsorer og ser det som realistisk at få ihvertfald de 36.000 kr. - Man må gå ud fra, at når vi indgår en underskrevet kontakt med en sponsor, at han så også står ved den og betaler, sagde Jørgen Olsson. Han gav også idrætsforeningens uforbeholdne støtte til bestyrelsen for Vedsted Centralskole, som klart har meldt ud i debatten om 7. klassernes placering, at de skal blive i Birkelse. - Vi er meget afhængig af at have en velfungerende skole. Den er livsnerven for hele lokalsamfundet, sagde Jørgen Olsson. - Den gang Vedsted Centralskole mistede 10. klasse til Aabybro, mistede vi også vores ynglingehold. Da vi mistede 8. og 9. klasserne, mistede vi vores juniorhold. Hvis de tager 7. klasse, mister vi måske også vores sidste to syv-mandshold, sagde Jørgen Olsson og understregede, at ungdommen dyrker idræt i den by, de går i skole for at være sammen med skolekammeraterne. Han kom ind på, at det nye samarbejde med AaHK om et pigehold og serie 4 damer evalueres efter sæsonen. Og som årets ledere blev kåret Olav Søndergard og Erik Madsen, som gennem tiden har bestridt alle træner- og bestyrelsesposter i foreningen. Regnskabet blev godkendt med et underskud på 14.592 kr. I forretningsudvalget ønskede Petra Amsrud og Lene Terkelsen at udtræde. I deres sted blev valgt Thomas Steensgaard og Michael Nielsen. Petra Amsrud blev suppleant i stedet for Anders Bohøj, der er suppleant for revisor Peder Sørensen, som rmodtog genvalg.