Lokalpolitik

Birkelse og Ryaa som levende landsbyer

Arbejdsgrupper sat i sving med fremtidens projekter

BIRKELSE:60 borgere mødte mandag aften op i Vedsted Sognegård for at høre om fremtidens projekter i Birkelse og Ryaa, være med til at præge og sætte fart i udviklingen i området. Det resulterede i oprettelsen af arbejdsgrupper, som ud fra foreløbige skitser skal give sig i kast med grønne projekter, trafiksikring, torvemiljø og udstykninger. Skitserne havde i ugen op til mødet været præsenteret flere steder i byen, så borgene på forhånd kunne sætte sig ind i planerne og tage stilling til dem. - Vi fik mange positive tilbagemeldinger. Borgerne har valgt, at Birkelse og Ryaa skal være levende landsbyer og ikke spøgelsesbyer, siger Erik Nielsen fra Lokale Rødder, der sammen med Birkelse Håndværker- og Borgerforening, Initiativgruppen og erhvervsforeningen var arrangør. De forskellige grupper skal nu mødes individuelt i den kommende måned, og der er et nyt fælles møde for alle grupper 26. maj, og mødet er åbent for alle, oplyser Erik Nielsen. Initiativgruppens Karl Schrøder præsenterer projektet med Ryaaen som oplevelsesplads, mens PrebenJensen fortalte om planerne for at gøre en grøn trekant Ryaa by til et samlingssted med forskellige aktiviteter. I selve Birkelse by er der fire projekter. En gruppe skal arbejde med området ved Vedsted Centralskole, børnehaven og Birkelse Hallens p-plads. Planen er at få et torvemiljø som samlingssted for byen. Derudover skal Gl.Landevej gennem en forskønnelse og trafiksikring, og der skal flere udstykninger til byen. -Der er en eller to ledige grunde tilbage. Kommunen bør udstykke flere, så der er nogle at vælge mellem, siger ErikNielsen. Endelig er der mange grønne oaser langes Banestien, som ligger ubenyttet hen.De kan for små midler gøres attraktive med bænke bålpladser og gangstier.