Lokalpolitik

Birkelse og Ryå vil gerne være ét samlet område

For at fremstå som ét samlet, attraktivt område ønsker beboerne i Birkelse/Ryå, at de to byer betragtes som en helhed.

Borgere i Ryå (nederst) og Birkelse (i baggrunden) vil gerne, at de to områder kan udvikle sig til et samlet, attraktivt område. Foto: Michael Koch

Borgere i Ryå (nederst) og Birkelse (i baggrunden) vil gerne, at de to områder kan udvikle sig til et samlet, attraktivt område. Foto: Michael Koch

Det var et af de ønsker, der blev fremsat på Jammerbugt Kommunes borgermøde i Halvrimmen forud for vedtagelsen af en ny kommuneplan. Beboerne i Birkelse/Ryå pointerede, at der er gode forhold i byerne, bl.a. gode busforbindelser, mulighed for indkøb, skole, børnehave samt et stærkt foreningsliv. For at området i fremtiden kan udvikle sig, er der behov for udbygning af byerne med nye muligheder for udstykning til beboelse. Beboerne fremlagde et konkret forslag til, hvor der i fremtiden kan ske udstykning: I den vestlige del af Birkelse (ved Bindeledet), samt langs Gl. Landevej mellem Birkelse og Ryå. En sådan udstykning vil arbejde i retning af, at de to byer i fremtiden kan fremstå som én samlet by/ét samlet område. Der er generelt i de to byer ønske om trafiksanering og forbedring af trafiksikkerheden. Der er et konkret ønske om etablering af chikaner på Sandmosevej og ind mod Ryå. Der køres alt for stærkt på denne strækning, påpeger beboerne. Der er indenfor den seneste tid foretaget trafiksikkerhedsforanstaltninger i Ryå - på Gl. Landevej. Der er lavet én chikane i den vestlige ende af byen samt ét bump i krydset Sandmosevej/Gl. Landevej. Der er i denne forbindelse ønske om endnu en chikane i den østlige del af byen. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager ønsker beboerne også, at der laves et alternativt tracé (udkørsel) til Brogårdsvej (hovedvejen ved Aabybro). Der er i dag gener ved, at trafik, der skal mod Brovst/Fjerritslev, kører igennem Ryå og Birkelse. Beboerne foreslår en vej fra Ryå bag om mejeriet og med en samling i en rundkørsel i krydset Toftegårdsvej/Brogårdsvej. I Birkelse er der planer om, at hovedgaden skal fornys. Der skal etableres en buslomme/billomme, hvor skolebørnene kan sættes af. Der er i dag dårlige oversigtsforhold, når busserne holder ved stoppestederne, og når biler parkerer langs vejen for at sætte skolebørnene af. Derudover skal hovedgaden fornys med ny belægning, møblering, beplantning osv.