Birkelund skriver bog om kræft - for viderekomne

Kræft 15. september 2002 08:00

Danmarks måske mest kendte kræftpatient, den tidligere formand for Kræftforeningen Tidslerne, Merete Birkelund, er aktuel med bogen "Kræft for Viderekomne". Det er en personligt beretning om 14 år med ubehandlet kræft og kriser tæt på døden, men også et forsøg på at få kræftdebatten til at komme videre og tage stilling til en række ømtålelige spørgsmål, som for eksempel, hvor mange man må skade med en behandling for at gavne én. Et af de temaer, Birkelund tager op, er, om det offentlige sundhedssystem har pligt til at levere håb som et servicetilbud til borgerne. Hun mener ikke, kræftpatienter har krav på "tilbud", hvor der ikke er dokumentation for, at behandlingen gavner mere, end den skader. - Hvis håb skal have en mening, må det have bund i os selv. Håb må være noget, som ingen kan tage fra os, men som vi selv kan give slip på ved passende lejlighed. For mig selv har det været det mest livgivende og grænseoverskridende i mit liv at give slip på håbet. Så bliver man i stand til at være dér, hvor man er, skriver Merete Birkelund. Hun påpeger. at moderne sundhedspolitik sigter mod at tage lidelsen fra borgerne, men at lidelsens fundamentale problem hverken kan løses lægevidenskabeligt, samfundsmæssigt eller politisk - kun på individniveau. Ifølge Merete Birkelund har man som kræftpatient valget mellem at ødelægge sit liv med at bekymre sig og lide endnu mere - eller at acceptere den nye situation og slippe sine krav om, at livet skal være på en bestemt måde, for at det er godt. Så kan man leve - også med kræft. - Hvis vi kan give slip på drømmen om helbredelse, kan vi give mulighed for at behandlinger, som sigter mod fredelig sameksistens med sygdommen i stedet for udryddelse, kan få en vigtigere plads. Mildere symptombehandlinger og en større viden om kroppens egne reparationsmekanismer kunne måske bringe kræftbehandlingen på mere frugtbare veje, hvor kræft ses som en kronisk sygdom, som man kan leve med i kortere eller længere tid, skriver Merete Birkelund, der har oplevet kriser tæt på døden, men også at sygdommen vendte i den yderste stund. - Ved begge disse dødelige kriser blev min sygdom vendt uden behandling af hverken lægelig eller alternativ art. Selv om min læge hjalp mig på alle mulige måder, var det ikke nogen helbredende behandling, men en værdifuld lindring af smerte og kvalme samt livsvigtig ilttilførsel. Det, der fik sygdommen til at vende, var en kombination af medmenneskelig og åndelig hjælp, fortæller Merete Birkelund, der i længere perioder har prøvet at skulle have hjælp til alt. Bogen indeholder både et skarpt opgør med kræftbehandlingen i Danmark og et mere filosofisk afsnit om sygdom og tro. Kræft for Viderekomne udkommer på forlaget Hovedland. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...