Birketinget bliver levende historie

VOERGÅRD:Nu er det så vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling i Voergård Levende Historie, at det gamle synkefærdige hus ved voldgraven, det tidligere så agtværdige Birketing til Voergård Slot, ønskes på en brugsretsaftale på 25 år. Der er visse betingelser knyttet til aftalen, men væsentligst er, at der skal være ét årligt arrangement i forbindelse med Middelalderdagene. Foreningen forpligtiger sig også til at sætte huset i-stand, så det videst muligt bliver gendannet som Birketinget, som det stod i 1700-tallet. Birketinget, der idag nærmest er ved at falde sammen, har en spændende historie, der går tilbage til 1578, hvor det som rets-institution kan føres tilbage. - Men der er ikke fundet andre steder i landet, hvor der rent fysisk står et hus, som er brugt til Birketing, fortæller formanden, Runa Christensen. Hun har derfor forhørt sig hos alle landets retslige kredse og læst tingbøger, men det ser stadig ud til, at Birketinget ved Voergård er det eneste, som trods alt er bevaret. Birketinget havde oprindelig en smedje i den ene ende og en Birkestue (retssal) i den anden. Og det er disse rammer, der nu skal genskabes, hvorfor en arbejdsgruppe vil gå igang med at søge fonde. Arbejdet skal udføres af håndværkere og ikke frivillige. Birkestuen kan så også fungere som klublokale, hvor den gamle bilæggerovn i restaureret form giver varmen. Det gamle hus, der var et fint retshus under fru Ingeborg Skeel, har været en trist skæbne igennem med dårlige restaureringer, og endte så til sidst med at være hønsehus og garage.