EMNER

Bisiddere er klar til at hjælpe borgerne

De kan for eksempel gå med til samtaler med kommunen

Hvis man synes, at det er svært at sidde alene over for en læge, advokat, politiet eller sociale myndigheder og snakke om sin egen sag, så er der nu mulighed for at få en støtteperson med. Thy har fået en bisiddergruppe, som består af frivillige, der er klar til at hjælpe borgere, der har behov for det. Bisiddergruppen, der kalder sig Thy Bisiddernetværk, består lige nu af 11 aktive borgere fra hele Thy, der alle har været på et tre dage langt kursus, så de er klædt på at støtte borgerne. Bisidderens opgave kan for eksempel bestå i at hjælpe med at læse og gennemgå sagen før et møde med en sagsbehandler eller rådgiver. Bisidderen kan også gå med til mødet og hjælpe med at gennemgå samtalen efter mødet og søge mere information, hvis det er nødvendigt. Der findes bisiddergrupper i mange kommuner landet over. De er organiseret i det landsdækkende Bisiddernet. Gruppen i Thy har besluttet, at man også vil dække Mors, hvor der ikke findes en gruppe. Indtil videre har gruppen haft to sager. I begge tilfælde havde borgerne hørt om muligheden for at få en bisidder gennem en af gruppens foldere, som blandt andet ligger fremme på sygehusene og på socialforvaltningen. Hvis man vil have kontakt til Thy Bisiddernetværk, skal man henvende sig til De Frivilliges Hus i Thisted, som formidler kontakten. Gruppen forventer dog, at kommunen med tiden vil begynde selv at gøre borgere opmærksomme på tilbuddet. Mange kommuner ser det som en fordel, at der er en bisidder med til en samtale, for det kan forebygge misforståelser. Bisidderen har naturligvis tavshedspligt. Thy Bisiddernetværk blev i december sidste år bevilget 8000 kroner fra kommunens pulje til støtte af frivilligt, socialt arbejde.