Arbejdspladser

Biskop bør fratræde stilling

Kirkeministeriet flytter som disciplinærstraf sognepræst Lene Matthies fra Christianshavn til Nørrebro

Provsti i Københavns Stift. Sagen tog sin begyndelse, da Lene Matthies blev ulovlig videoovervåget i, at låne et par flasker vin fra et skab i præsteboligen. Nævnte videoovervågning med skjult kamera, er naturligvis en klart overtrædelse af straffelovens § 264 a.. Præsten blev alligevel meldt til politiet, der afviste at rejse tiltale. Til Statsadvokatens store forbavselse blev Københavns Politis afgørelse påklaget af biskop Erik Norman Svendsen. Statsadvokaten stadfæstede Københavns Politis afgørelse. Biskop Erik Norman Svendsen udfærdigede en 37 sider lang anklagerskrift til Kirkeministeriet med henblik på, at Lene Matthies blev suspenderet fra tjeneste og at hun efterfølgende blev afskediget som sognepræst. Det skal bemærkes, at biskoppens rapport indeholdte en del udokumenteret rygter. Men forhørslederen finder det ikke bevist, at Lene Matthies gentagende gange har optrådt i beruset tilstand, som det ellers fremgår af biskoppens rapport på baggrund af anonyme kilder. Biskoppens rapport rummer ikke skygge af substans, og hans næse må nu være længere end Pinocchios.’ Som bekendt voksede Pinocchios næse, når han løj… Under henvisning til ovennævnte m.v. er det kendsgerning, at biskop Erik Norman Svendsen har ført direkte psykisk terror m.v. mod sognepræst Lene Matthies. Denne sag er blevet et direkte mareridt for biskop Erik Norman Svendsen, og han bør naturligvis fratræde stillingen som biskop. Det er ganske enkelt naiv at tro, at han fratræder nævnte stilling ved egen fri vilje. Derfor bør han ydes den nødvendige hjælp, således at han kan kalde sig forhenværende biskop.