Biskop i både kirke og forsamlingshus

Sidst på måneden, søndag eftermiddag 29. juni, er der sommermøde i Lendum Kirke og Lendum Forsamlingshus. Kirkeligt Samfund i Vendsyssel og Han Herred samt sognepræst Lone Kirkelund har inviteret biskop Kjeld Holm, Århus, til at prædike i kirken og efterfølgende holde foredrag i forsamlingshuset under titlen Det forandrede Danmark - et foredrag, der vil tage udgangspunkt i Tage Skou-Hansens forfatterskab om landets og menneskernes forvandling i efterkrigstiden. MOSBJERG Grundlovsfest Borgmester Flemming Jansen, Pandrup holder grundlovstalen, når der i aften er grundlovsfest i Mosbjerg Sognegård. Desuden er en afrikansk sanggruppe med til at skabe feststemning i sognegården, og den lokale sognepræst Lise Munk Petersen afslutter arrangementet. Festen er et sammenskudsgilde, som folkekirken i Mosbjerg og Sindal Baptistmenighed står bag. UGILT/ASTRUP Nye salmer i kirken Pinsedagen tages den nye salmebog i anvendelse i kirkerne i Ugilt og Astrup, og menighedsrådenes 100 års jubilæum markeres ved samme lejlighed. I Ugilt går man efter gudstjenesten over til kaffebordet i konfirmandstuen, mens kirkegængerne i Astrup får et lille traktement i forsamlingshuset. ASTRUP Loppemarked Foreningen med det besværlige navn Astrup og Omegns Borger og Forsamlingshus er gået sammen med den lokale rideklub om at holde et loppemarked søndag 15. juni. Det foregår i ridehallen, hvor der er rigeligt med plads til både store og små effekter. Samtidig er rideklubbens cafeteria åbent. SINDAL Kommuneskydning Lørdag 14. juni skal jægere i de lokale jagtforeninger vise, hvem der er bedst til flugtskydning, idet de dyster om kommunemesterskabet. Det foregår på skydebanen ved Kirkemosevej, hvor der inden holdskydningen vil være lejlighed for en omgang træningsskydning for at få rettet sigtekornet ind. Efter holdskydningen inviterer Lendum Jagtforening til en omgang hoved- og serieskydning. SINDAL Stibelysning Grundejerforeningen Margueritvej har søgt om tilladelse til at sætte belysning op over stien mellem Valmuevej og Margueritvej, og i den forbindelse spørger foreningen, om kommunen vil bidrage til projektet. Eventuelt i form af gravning af kabelrende i det eksisterende beplantningsbed. Teknisk udvalg er positivt indstillet overfor ansøgningen, men først skal grundejerforeningen sikre sig en godkendelse fra Thorkildshøj grundejerforening.