EMNER

Biskop med mod

YDBY:- Jeg lægger vægt på, at vi får en biskop, der er en god leder for vore sogne og provstier og som tør tage de diskussioner, der kommer i fremtiden i forhold til de nye strukturer, der måtte blive. Sognestrukturen følger ikke med tiden. Vi er blevet mere mobile og mere selektive i forhold til, hvad vi går efter. - Og så lægger jeg vægt på en biskop, der er nærværende i sin forkyndelse og som er nærværende på en måde, som vi almindelige mennesker kan se os selv i. Annette Buck, formand for Vester-Vandet Menighedsråd (stemmer på Marianne Christiansen). En deltagende biskop YDBY:- Det betyder meget for mig, at vi får en biskop, der også tager del i menighedsrådet, sådan at han kommer ud og snakker og lytter til, hvad der rører sig. Vi vil gerne have hjælp til økonomi og ansættelser, sådan at det ikke er administration, vi skal bruge vores tid på. Gunnar Smed, formand for Nors Menighedsråd (stemmer på Henning Toft Bro). YDBY:- Det betyder meget for mig, at vi får en biskop, der også tager del i menighedsrådet, sådan at han kommer ud og snakker og lytter til, hvad der rører sig. Vi vil gerne have hjælp til økonomi og ansættelser, sådan at det ikke er administration, vi skal bruge vores tid på. Gunnar Smed, formand for Nors Menighedsråd (stemmer på Henning Toft Bro). En udadvendt biskop YDBY:- Jeg lægger vægt på, at vi får en biskop, der kan begå sig udadtil og kan være en rigtig god og dygtig repræsentant for den danske folkekirke. Det er tit biskoppen, der bliver spurgt, når der er et emne oppe i medierne, og da er det vigtigt at have en velfunderet teolog, der tænker sig om, før vedkommende svarer. Hanne Tang, formand for Vestervig Menighedsråd (anbefaler Jørgen Kjærgaard).

Forsiden