EMNER

Biskop principielt imod dåb om lørdagen

Aars må lave forsøg med at tilbyde dåb om lørdagen, så man kan indsamle erfaringer

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Aars sogn over­vejer at til­by­de dåb én lør­dag om må­ne­den for at imø­de­kom­me for­æld­res øns­ke om kun­ne hol­de dåbs­fest da­gen før en fri­dag. Ar­kiv­Fo­to: Pe­ter Mørk

AARS:Som tidligere omtalt i NORDJYSKE, så overvejer Aars Sogn at tilbyde dåb én lørdag om måneden for at imødekomme manges ønske om at kunne holde dåbsfest dagen før en fridag. I den forbindelse udtalte menighedsrådsformand Jens Thomas Simonsen, at han ikke mener, man bør flytte dåben, fordi den hører hjemme ved højmessen. Nu får han opbakning af selveste biskoppen fra Viborg Stift - og så alligevel ikke. - Principielt set er det bedst at holde dåb om søndagen, da det er her, barnet bliver optaget i menigheden. Når dåben holdes om lørdagen bliver det jo en decideret dåbsgudstjeneste, siger biskop Karsten Nissen. - Men betyder det så, at man ikke bliver optaget i menigheden, hvis man bliver døbt en lørdag?- Nej, en dåb er fuldt gyldig lige meget hvilken dag, den bliver udført, og på en måde kan man jo også sige, at dåbsgæsterne er en menighed, siger biskoppen. Han er altså ikke afvisende over for idéen: - Jeg mener, det er bedst at holde dåben søndag, men jeg slår heller ikke hælene i, og jeg synes, det er fint, hvis de prøver det i Aars, så vi kan drage nytte af deres erfaringer, konstaterer biskoppen. Karsten Nissen har ikke kendskab til andre sogne i Viborg Stift, som tilbyder dåb om lørdagen, men fortæller, at det er fast praksis i Århus og København.