EMNER

Biskoppen: Lad folk have deres morgensøvn

I snit sidder der 51 mennesker på kirkebænkene hver søndag

NORDJYLLAND:Tidlige søndagsgudstjenester passer skidt til børnefamiliers livsmønster, og eftersom mange gerne vil sove længe søndag morgen og have god tid til morgenmad og søndagsaviser, skulle Folkekirken måske indrette sine kirketider efter den virkelighed? Det mener biskop over Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas, og med de nævnte begrundelser foreslår han derfor direkte, at de faste kirketider i fremtiden bliver kl. 9.30 og kl. 11 og om vinteren endda kl. 10 og 11.30. i de pastorater, hvor man har flere kirker, og hvor der ellers plejer at blive ringet til kirke første gang allerede ved otte-tiden. Begrundelsen er enkel: De tidlige morgengudstjenester er ikke tilløbsstykker - ofte med under en håndfuld deltagere -, og derfor vil ressourcerne kunne bruges bedre, hvis der gøres op med gamle vaner her og der. Og ikke kun kirketiderne kan der blive vendt op og ned på i stiftet. Nye former for gudstjenester, lejlighedskirker og sognesammenlægninger og præster, som skal arbejde på tværs af sognegrænser efter, hvor deres talenter særligt ligger, kan blive nogle af følgerne af den store kirketælling, som over et helt kirkeår er gennemført i Aalborg Stift, og som blev afleveret i går - til menighederne og deres menighedsråd, som skal tage initiativet, hvis noget skal laves om. Statistikkerne er nemlig ikke beregnet til noget i sig selv men skal give baggrund for ny inspiration og mere variation i det kirkelige liv. Tendenserne i de mange statistikker blev offentliggkort i NORDJYSKE allerede i marts, da ti måneders kirkegængere var skrevet i mandtal, og det endelige resultat har ikke flyttet sig synderligt. Tallene viser, at over 1,5 mio. mennesker i løbet af kirkeåret deltog i 26.000 kirkelige handlinger. I gennemsnit ville det svare til, at hver gang man går i kirke i Aalborg Stift, ville man være der sammen med 50 andre.