Biskopper fastholder modstand

KØBENHAVN:Biskopperne fastholder deres kritik af det udgifts- og ansættelsesstop i folkekirken, som kirkeminister Tove Fergo (V) har fastsat for at sikre, at fællesfonden overholder sit budget for i år. I et samråd med ministeren meddelte biskopperne i går, at de principielt er imod ansættelsesstoppet for præstestillinger. De ønsker det taget af bordet, men har dog accepteret at mødes med kirkeministeren igen i august. Her skal Tove Fergo og biskopperne drøfte udformningen af en praksis for dispensationer fra ansættelsesstoppet i forhold til præstestillinger. Hensigten er at afbøde de værste virkninger af ansættelsesstoppet, der rammer forkyndelsen, som er folkekirkens kerneydelse, hedder det i en fælles pressemeddelelse, som ministeren og biskopperne udsendte efter mødet. Tove Fergo understregede over for biskopperne, at ansættelsesstoppet for præstestillinger kun har til formål at sikre, at de 3,4 millioner kroner, som fællesfonden skal spare på udgifterne til præster i år, rent faktisk bliver sparet. - Der er ikke tale om, at ansættelsesstop skal medføre yderligere besparelser på fællesfondens budget for præsteløn. Der er således heller ikke tale om, at besparelser på præsteløn skal kompensere for eventuelle merudgifter på andre af fællesfondens udgiftsposter. Overholdelse af budgettet for øvrige poster skal sikres gennem det udgifts- og ansættelsesstop, som gælder for dem, siger Tove Fergo. /ritzau/