Bislev og Sebber får landsbyordning

NIBE:Der kommer til at gå mindst et år, inden politikerne i Aalborg Kommune træffer en endelig beslutning om, hvordan børnene i Nibe Skoles skoledistrikt skal passes fremover. Skole og kulturudvalget besluttede i går at lave en ny udredning, og indtil den er færdig, fortsætter alt med at være som det plejer. I Bislev og Sebber er der til gengæld flertal for at lave en såkaldt landsbyordning, og i Farstrup opdeles Spiloppen i en selvstændig børnehave samt en DUS-ordning med tilknytning til den lokale skole. - Vi har jo allerede arbejdet med det her et stykke tid, forklarer rådmand Henrik Thomsen (SF). - Men der er fortsat en række uafklarede spørgsmål omkring daginstitutionerne i Nibe, og derfor er vi også blevet enige om at udskyde beslutningen, tilføjer han. Ifølge Henrik Thomsen handler det blandt andet om at få et bedre overblik over de nuværende lokaler og bygninger. For børnene skal selvfølgelig ikke flyttes, hvis det efterfølgende viser sig, at der ikke er egnede lokaler eller plads. - Der er fortsat en del administrativt bøvl omkring ledelse og organisering. Så derfor er det formentlig også bedre at udskyde beslutningen, understreger rådmanden. Udredningen af situationen i Nibe går i gang i løbet af efteråret, og dermed får Nibe Skole tidligst en Aalborg-model i august 2008. I Bislev og Sebber starter de ny landsbyordninger til gengæld efter sommerferien. Men her er både forældre og personale også tilhænger af modellen, hvor børnehave, daginstitutioner og DUS er under samme tag. Lidt større skolebørn (4. - 6. klasse) vil blive tilbudt en overgangsordning, og på sigt forpligter kommunen sig også til at lave et mere permanent tilbud til aldersgruppen. I Sebber kommer ordningen også til at omfatte vuggestuebørn, mens man i Farstrup har valgt en model med to selvstændige tilbud.