Socialforsorg

Bistandsklienter står alene

De fleste bistandsklienter har ikke råd til at være medlem af en fagforening

SKAGEN:Da Jan Hentze følte sig snydt og holdt for nar, gik han til sin tidligere fagforening SiD. De gav ham et råd, men kunne ikke gøre mere, fordi han ikke er medlem. Det er der meget få bistandsklienter, som er. De har ganske enkelt ikke råd. Dermed står en af samfundets svageste grupper endnu svagere. Jan Hentze forklarer, at han er medlem af den Kristelige Fagforenings arbejdsløshedskasse, men at han ikke er medlem af nogen fagforening. Det skyldes, at han ikke kan afse medlemskontingentet fra sin bistandshjælp. Morten Dahlberg fra SiD i Skagen forklarer, at han ikke kunne gå konkret ind i Jan Hentzes sag, fordi han ikke er medlem. -Det kan jo godt være svært at være medlem, når man går på bistandshjælp. Det er jo klart, at det er et væsentligt økonomisk aspekt for ham, siger han forstående Han erkender, at det giver et stort problem, at bistandsklienterne ikke er medlem af nogen fagforening. - Det er klart, at står man som bistandsklient og er uorganiseret, så ligger man i hænderne på systemet, man har jo ingen til at hjælpe sig. Hvis jobkonsulenten eller sagsbehandleren siger, at du skal gøre sådan eller sådan, så har du bare at makke ret. Ellers kommer de jo med sanktioner, og så er det ingenting. Altså fra bistandshjælp til ingenting, forklarer Morten Dahlberg. På trods af det sagde Jan Hentze nej til at arbejde gratis. Han gik til sin gamle fagforening. Men det er et særsyn. Morten Dahlberg forklarer: - Vi har jo ikke en bred kontaktflade med bistandsklienter. De henvender sig jo ikke til os, medmindre det er tidligere medlemmer, der er overgået til bistandshjælp. De ved, at de kan komme ud og tage en snak med os, hvis de har problemer. Men det bliver ved en snak. Vi kan ikke gå konkret ind i en sag, medmindre folk er medlem af afdelingen. Fordi vi ikke kan holde de andre medlemmer for nar, der betaler kontingent, ved at hjælpe folk der ikke betaler kontingent. Det er klart, at hvis folk ringer til os for at høre vores mening, så får de den. Men vi kan ikke gå ind i en sag.