Lokalpolitik

Bitter strid om samlecentral

Tålmodigheden med bygherre ved at slippe op

THORSHØJ:I over et år har de set skævt til hinanden på Lendumvej i Thorshøj. En ulovligt opført samlecentral for skrot og bilvrag har gjort flere så arrige, at de i al hemmelighed har fotograferet på bygherrens grund og indsamlet byggemateriale, som de mener er fyldt med asbest. Byggematerialet og billederne er sendt til Sæby Kommune som bevismateriale sammen med indædte klager over byggeriet. - Det er en kedelig sag, og jeg forstår godt, at naboerne er sure. Både fordi byggeriet er ulovligt, men også fordi, der er meget rodet omkring byggeriet. Desuden påfører produktionen på forskellig vis påfører naboerne gener. Hvis det stod til mig, skulle byggeriet rives ned igen, siger Brian Pedersen (S) fra teknisk udvalg. Politianmeldelse Et flertal i udvalget har dog givet bygherren fire uger til at rydde op. Sker det ikke, vil han blive meldt til politiet. - Hvis han rydder op, vil udvalget give en byggetilladelse til det ophugs-byggeri, der allerede er opført. Så vi behandler bestemt manden pænt, men der må også være en grænse, siger Brian Pedersen. Sagen startede i februar i fjor. Efter et tip kom kommunen på uanmeldt besøg på Lendumvej og konstaterede, at et ulovligt byggeri var ved at skyde op. Der var ikke søgt byggetilladelse og ydermere var byggeriet på flere felter i strid med lokalplanen. Sideløbende med sagen arbejdede byrådet dog med en ny lokalplan for Thorshøj, og det blev sandsynligvis bygherrens redning. Den nye lokalplan, der blev vedtaget i september, åbner således mulighed for erhverv i selve byen. Samlecentralen falder fint i tråd med intensionerne i den nye plan. Eksport På et nyt tilsyn har kommunen dog konstateret et stort oplag af landbrugsmaskiner og biler. Det er ikke tilladt i den nye lokalplan. Derfor truslen om politianmeldelse. Samtidig hævder naboer, at der tømmes olie direkte ud på jorden, og at der i byggeriet er brugt gamle asbestplader. Disse påstande er dog ubekræftede. Over for kommunen sagde bygherren oprindelig, at nybyggeriet skal bruges til opbevaring af campingvogn, trailer, traktor og forskellige redskaber. Siden viste det sig ifølge Brian Pedersen, at der snarere var tale om en virksomhed. Tilsyneladende foregår der ophug og afmontering af maskiner. Skrotdelene eksporteres - angiveligt til Balkan. NORDJYSKE har uden held forsøgt at få en kommentar fra bygherren.