EMNER

Bivuak-væk

FREDERIKSHAVN:Bivaukpladsen i Købstrup Skov forsvinder, når turistsæsoen slutter. Bivuakkerne blev bygget i forbindelse med etableringen af den grønne cykelrute gennem Frederikshavn Kommune i 1990. Oprindelig var der vandskyllende toilet ved bivaukkerne, men efter at toilettet flere gange havde været udsat for hærværk, blev det sløjfet. De overnattende blev henvist til at gå ned til gården Købstrup - eller ud mellem træerne. Problemet med hærværk er tiltaget igen, og bivaukpladsen bliver jævnligt benyttet til våde ungdomsfester i det fri. I sommer er der etableret nye bivaukker ved Knivholt, der kun ligger et par kilometer fra Købstrup Skoven. Derfor har den kommunale forvaltning besluttet helt at nedlægge de problematiske overnatningspladser i Købstrup Skov - i håbet om at nissen ikke flytter med til Knivholt. De to bivaukbygninger i Købstrup Skov bliver muligvis flyttet til den tredje bivaukplads på den grønne rute - den ved Jerup Strand.