Retspleje

Bjarne er domsmand

Bjarne Pedersen møder triste - og ofte ganske unge skæbner

Bjarne Pedersen - domsmand.Foto: Carl Th. Poulsen

Bjarne Pedersen - domsmand.Foto: Carl Th. Poulsen

Bjarne Pedersen er domsmand. Gennem den sidste halve snes år har han siddet ved dommerskranken i Frederikshavn, Skagen og Hjørring mange gange og frikendt nogle og sendt andre i fængsel. Til daglig er han lærer på Frederikshavn Produktionsskole og omgivet af unge mennesker. Det er ofte unge i samme aldersklasse, som sidder på anklagebænken. I retten møder han jævnligt unge med en trist forhistorie om en opvækst, hvor mange ting gik skævt. Fem-seks gange årligtt Nogle gange er det skæbner, som man ikke bare kan lægge fra sig, når man lukker døren til retslokalet efter sig. - Fordi man sidder med en følelse af, at der var signaler, som omgivelserne kunne have reageret på tidligere, siger han. - Det er synd for sådan en knægt, som skulle have haft hjælp noget tidligere. Bjarne Pedersen er indkaldt som domsmand fem-seks gange om året. Nogle gange tager en retssag flere dage. Andre gange deltager domsmændene i to sager samme dag. Man bliver ikke rig at være domsmand. Vederlaget er 1100 kr. pr. retsdag og beløbet er skattepligtigt. Til gengæld bliver Bjarne Pedersen ikke trukket i løn, fordi der er tale om borgerligt ombud, Tit drejer sagerne sig om værtshusslagsmål og andre former for vold. Andre gange om spirituskørsel eller indbrud. Bjarne Pedersen og en anden domsmand afgør sammen med en juridisk dommer om den tiltalte er skyldig. Det gør de ud fra den tiltaltes svar på anklagerens spørgsmål, vidnernes forklaringer og politiets bevismateriale. Det er sjældent skyldsspørgsmålet giver anledning til uenighed. Svært at lyve overbevisende Bjarne Pedersens erfaring siger ham, at det er svært for en ung mand at lyve overbevisende over for de tre dommere. - Men det er rart, når der flere vidner og deres forklaringer peger i en og samme retning. Er de tre dommere ikke enige, afgøres skyldsspørgsmålet ved stemmeflerhed , og mindst en gang har Bjarne Pedersen samme med en anden domsmand fundet en tiltalt skyldig, selv om den juridiske dommer ville frifinde. Skyld/ikke-skyld og strafudmåling er for Bjarne Pedersen afsluttede kapiteler, når han forlader retssalen. Det tænker ikke mere på. For er der begrundet tvivl, skal retten frifinde. Og den juridiske dommer vejleder om straframmer. Alligevel bliver han nogle gange mindet om gamle retssager. For i en provinsby møder en domsmand jævnligt en tidligere "klient." Bjarne Pedersen har aldrig fået reaktioner af den grund. Ofte oplever han, at de, han møder, slet ikke genkender ham som domsmanden fra retten.