Naturkatastrofer

Bjerge af træ over havn efter vinterstorm

Hedeselskabet sender træ fra lokale skove videre med skib og tog

FREDERIKSHAVN:Bjerge af træ fra vendsysselske skove ekspederes i disse uger og måneder videre af Hedeselskabet over havnen til andre skandinaviske lande eller med jernbanen til Tyskland. - Noget ender som papir, andet som konstruktionstræ, oplyser den ansvarlige for Hedeselskabets salg af træ, afdelingschef Niels J. Pedersen. - Der er tale om store mængder grantræ fra stormen i januar. De væltede træer må højst ligge et år, hvis træet fortsat skal have en værdi, og da de danske savværker ikke kan nå at oparbejde så meget inden for den tid, sælger vi træet ud af landet, fortæller Niels J. Pedersen. Samlet set væltede der på landsplan et par mio. kubikmeter træ ved den voldsomme storm, og for skovejerne gælder det om hurtig oprydning og omsætning samt plantning af ny skov, så for store værdier ikke helt går tabt. Det meget ekstra træ på markedet forårsaget af stormen har samtidig givet prisfald på omkring 15-20 pct. - Vi sender nok 3000 kbm. træ over Frederikshavn Havn eller videre med jernbanen fra Frederikshavn om ugen. Det er primært træ fra Tolne Skov og fra private skove i området. Det har stået på i efterhånden tre måneder og vil fortsætte ind i efteråret, inden der er ryddet op, siger Niels J. Pedersen. Torsdag lå endnu et bjerg af træ klar til udskibning på Mellemkajen og ved havnekontoret. Det tager det norske lastskib Line, der ankom torsdag middag, sig af. - Det går hurtigt med lastningen af det meget træ, højst 12-15 timer, så er det ombord, oplyser skibsagent Tom Andersen fra Nic. Pedersen & Co. Den aktuelle portion vendsysselske træ fragtes i dag til Moss i Norge og videre herfra til et norsk savværk.