Skolevæsen

Bjerget Efterskole fejrer 25 års jubilæum

BJERGET: Bjerget Efterskole kan fejre 25 års jubilæum i dag, og i den anledning inviterer skolens bestyrelse og medarbejdere til reception lørdag 7. september med efterfølgende festgudstjeneste i Lild Kirke. Selve jubilæumsdagen fejres med eleverne og om aftenen med elevernes forældre. I tilknytning til jubilæet er udgivet et jubilæumsskrift, hvori der er indlæg fra Ellen Gregersen, Frøstrup. Hendes mand Verner Gregersen der døde i 1990, var skolens første formand. Også forstanderparret gennem de første 24 år, Kirsten Johanne og Carl Erik Vase, giver deres besyv med i skriftet, ligesom der er indlæg ved den ny forstander Peter Gundersen, der sammen med hustruen Birgit har stået i spidsen for Bjerget Efterskole siden sidste år. Den kristne efterskole på Bjerget blev til i de tomme bygninger, der var til rådighed, efter at Lild Centralskole blev nedlagt i 1975. Den 5. april 1976 var der stiftende generalforsamling med 200 fremmødte. Den første bestyrelse blev valgt. Det blev Verner Gregersen, Poul Farsinsen, Tømmerby Præstegård, Charles Klitgård, Bjerget, Johan Oluf Højstrup Nielsen, Frøstrup, Hans Aage Bager, Brovst, Tage Andersen, Tilsted og Niels Langagergaard, Skræm. Verner Gregersen blev valgt til formand. Bestyrelsen gik straks i gang med at samle penge ind, ændre på bygningerne og skolens første forstanderpar skulle findes. Det blev Kirsten Johanne og Carl Erik Vase. Parrets visioner og målsætning omkring kristne livsværdier faldt helt i tråd med bestyrelsens tanker og ønsker for skolens virke. Det ny forstanderpar, Birgit og Peter Gundersen, som trådte til 1. august 2001 er faldet godt til på skolen. De kan glæde sig over, at der til dette skoleår er 70 elever, det største antal i mange år. Her ved jubilæet er der 17 medarbejdere på skolen, og der er to, som har været medarbejdere i alle 25 år: Poul Erik Grønhøj, Lund først som pedel, siden som lærer og Ella Nielsen, Frøstrup som har været praktisk medarbejder. po