Sæby

Bjesklaug stiftet

Herregårdenes Bjesk Laug har holdt stiftende generalforsamling på Knivholt.

Bjesken har fået sit eget laug af tilhængere.
Foto: Grethe Dahl

Bjesken har fået sit eget laug af tilhængere. Foto: Grethe Dahl

Til bestyrelsen valgtes Jørgen Jensen, Østervrå, Steen Juel Mathiesen, Frederikshavn, Lisa Olsen, Frederikshavn, Mads Sønderkær, Sæby, Poul Skak, Sæby (valgt af Sæbygaards Venner), Poul Andersen, Frederikshavn (valgt af Bangsbo Botaniske Haves Venner), Brix Rosenkilde, Frederikshavn (valgt af Knivholts Venner). Suppleanter blev Ole Jacobsen, Sulbæk, og Ruth Staszak, Frederikshavn. Kasserer blev Mads Sønderkær og revisor Bo R. Storm, som endvidere vil være tilknyttet som faglig vejleder. Der blev nedsat et aktivitetsudvalg med Steen Jacobsen, Sæby, Ena Søndergaard, Sæby, Ole Mortensen, Frederikshavn og Hanne Mie Rasmussen, Frederikshavn. Hjemmeside redaktør er Steen Juel Mathiesen og hjemmesiden findes på www.bjesklaug.dk 55 mødte op til generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig ved et møde i slutningen af marts 2011.