Bjørneklo skal bekæmpes

Problemerne med bjørneklo er steget voldsomt

BRØNDERSLEV KOMMUNE kan nu udstede påbud om, at bjørnekloen skal bekæmpes. Arkivfoto: Grete Dahl

BRØNDERSLEV KOMMUNE kan nu udstede påbud om, at bjørnekloen skal bekæmpes. Arkivfoto: Grete Dahl

Der er flere årsager til, at bjørnekloen er uønsket. Den breder sig voldsomt, den udkonkurrerer alle andre plantearter, og den er kun levested for meget få dyrearter, og den giver alvorlige hudskader ved berøring. Brønderslev Kommune har vedtaget en plan for bekæmpelse af bjørnekloen. Ved berøring giver den alvorlige hudskader. Problemet med bjørnekloen er steget voldsomt de seneste år. I mange år har stat, amter, kommuner og private lodsejere hver for sig foretaget en delvis bekæmpelse. For at bekæmpe en plante som kæmpe bjørne-klo, er det afgørende, at alle lodsejere – private og offentlige – deltager i at udrydde den. Brønderslev Kommune har i 2007 hidtil kun haft indsatsplaner i to vandløbs-oplande, nemlig Voer Å og Gerå. En samlet plan for hele kommunen er en forudsætning for en succesfuld og koordineret bekæmpelse, hvor alle lodsejere stilles lige, og deltager i bekæmpelsen af planten.