BK Orion får ekstra 21.000 kroner

Børne- og Kulturudvalg godkender budgetønsker 2005 fra klubben

FJERRITSLEV:Det kan godt betale sig at klage, hvis man er utilfreds med en kommunal afgørelse. BK Orion havde afleveret et ønske om 128.000 kr. som lokaletilskud for 2005. Folkeoplysningsudvalget godkendte imidlertid kun et budget på 100.000 kr., og dette klagede BK Orion over. Børne- og Kulturudvalget har behandlet klagen og godkender nu bokseklubbens budgetønske i fuld udstrækning. Folkeoplysningsudvalget giver 75 procents refusion på de godkendte budgetønsker til lokaler. Det dækker udgifter til bl.a. leje, forsikringer, opvarmning, belysning og rengøring. - BK Orion ville efter Folkeoplysningsudvalgets afgørelse modtage 75.000 kr. i tilskud. Nu får de i stedet 96.000 kr. Det giver ekstra 21.000 kr. til klubben, fastslår Ejvinn Krukow (V), formand for Børne- og Kulturudvalget. BK Orion bad om 78.000 kr. til dækning af udgifter lokaleleje. Her godkendte Folkeoplysningsudvalget kun 65.000 kr. Til rengøring bad klubben om 25.000 kr., men fik oprindeligt kun godkendt 10.000 kr. Til skatter og forsikringer bad klubben om 3000 kr. og til opvarming og belysning 22.000 kr. Begge disse beløb blev godkendt uændrede af Folkeoplysningsudvalget. Det var især Folkeoplysningsudvalgets beskæring af rengøringsbudgettet, der fik BK Orion til at klage over udvalgets afgørelse. - Der er i forhold til de foregående år sket en meget stor stigning i aktivitetsniveauet. Flere dage om ugen er to hold aktive i lokalerne, og det kræver væsentlig mere rengøring, fortæller BK Orion-formand Mogens Breum.