BK Orion vil kæmpe på bonede gulve

Bestyrelse mødes med politikere til verbal dyst om ekstra lokaletilskud

FJERRITSLEV:Normalt er det i ringen, at Bokseklubben Orion afgør sin kampe. Mandag eftermiddag møder repræsentanter for bestyrelse dog op på rådhuset for at kæmpe en verbal kamp mod politikene i Børne- og Kulturudvalget om flere kommunale kroner til driften af klubbens lokaler. BK Orion havde i budgetønsker for 2005 bedt om 128.000 kr. i lokaletilskud og blev af Folkeoplysningsudvalget tildelt 100.000 kr. Klubben klagede 22. december over denne tildelingen. - Det godkendte tilskud dækker kun lige lejeudgiften til lokalerne på Håndværkervej. Vi har også volleybold på programmet. Vi har flyttet denne aktivitet til gymnasiet grundet pladsmangel på Håndværkervej, forklarer formand Mogens Breum. Der var 15 aktive i volleyboldafdelingen på tidspunktet for ansøgningen. Klubben tilkendegav, at der var forventninger om en større tilgang med baggrund i, at BK Orion havde tilmeldt et hold i serie 2. I ansøgningen bad BK Orion om 25.000 kr. til rengøring og fik til denne opgave bevilget 10.000 kr. mod 1000 kr. året før. - Lokalerne er i brug mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. To aftener om ugen er der to aktiviteter på Håndværkervej. På de fire dage er der 140 aktive i lokalerne, og det kræver rengøring. Specielt efter boksning, hvor der er mellem 25 pg 30 til træning tre dage om ugen, påpeger Mogens Breum. Folkeoplysningsudvalget afviste klagen på sit møde 15. februar, hvorefter den overgik til Børne- og Kulturudvalget. Her var den på dagsordenen på martsmødet og blev udsat til foreningen kunne deltage i et møde.