EMNER

Blå bølger på sort liste

16 forbud i hele landet - et nyt i Nordjylland

På 16 danske strande bør badegæster afholde sig fra at hoppe i bølgerne. Det viser Miljøstyrelsens badevandskort, der blev offentliggjort i går. I sommeren 2003 er der badeforbud 16 steder - og det er en stigning i forhold til sidste år, da der kun var 15 forbud. Det nye sted på den sorte liste er Uggerby Ås udløb øst for Hirtshals. Badeforbudene skyldes forurening på strandene med blandt andet bakterier, men mens antallet af badeforbud er steget, så er der til gengæld færre steder med tvivlsom badevandskvalitet. - Det er glædeligt, at badevandet fortsat er i top på 96 procent af de danske strande. Nu gælder det om at nå så tæt på de 100 procent som muligt. Her spiller kommuner og amter allerede en central rolle. Men vi kan blive endnu bedre til at følge op, så snart der registreres en overskridelse. Jeg har derfor bedt Miljøstyrelsen om at komme med forslag til, hvordan kommuner og amter kan optimere indsatsen, siger miljøminister Hans Chr. Schmidt (V). Der er i alt 1300 badesteder i Danmark, og det er altså kun ved 16 af dem, at der er badeforbud. De 16 strande udgør i alt omkring otte kilometer af Danmarks cirka 5000 kilometer lange kyststrækning. Badeforbud udstedes, når kvalitetskravene ikke har været overholdt i tre badesæsoner i træk, og når badevandet ikke anses for at være hygiejnisk forsvarligt. Desuden kan badeforbudet også skyldes uforsvarlige hygiejniske forhold i løbet af badesæsonen, som ikke umiddelbar kan afhjælpes, og som medfører risiko for de badendes sundhed. I Hirtshals Kommune er borgmester Knud Størup (Borgerliste) ked af, at der er hele to badeforbud i kommunen - nemlig ved udløbet af Liver Å og ved udløbet af Uggerby Å, som er det nye sted på listen. - Det er uheldigt med de to badeforbud, og de giver et dårligt image til kommunen. Men begge åer løber gennem flere kommuner, og der kan være mange forureningskilder, f.eks. hvis kreaturer går for tæt på åerne. Vi må nu snakke med vores nabokommuner og landmændene for at finde årsagerne til forureningerne, siger Knud Størup. Miljøstyrelsens badevandskort viser også de steder, hvor badevandskvaliteten er tvivlsom, fordi vandet kan være udsat for lejlighedsvis forurening. Antallet af tvivlsomme badesteder er i forhold til sidste år faldet fra 38 til 30. Kortvarige forureninger med f.eks. spildevand kan være en af årsagerne til, at vandkvaliteten på de 30 steder ikke opfylder badevandskravene. Badevandskortet er baseret på mere end 12.000 vandprøver fra 1155 målestationer ved havet, og 114 målestationer ved søer, vandløb og åer. Oversigten over badeforbud og tvivlsomme badesteder kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk /ritzau/