Blå Bog

Erik Hansen, 57 år, er dyrlægesøn fra Nørager. Han er gift med Margit Hansen, og parret har seks børn. Ægtefællerne har begge en uddannelse som lærer bag sig. Erik Hansen stoppede som lærer i 1974 - fruen nogle år senere. Erik Hansen købte i 1984 gården Volstrup af proprietær Helge Ribe. Den er siden blevet moderniseret, der er opført nye driftsbygninger og der er tilkøbt jord, så der nu er et tilliggende på 600 tønder landet. På Volstrup er der 450 søer, og der produceres årligt 10.000 fedesvin, der er fem dambrug med en produktion på 450.000 kilo ørreder, og fra tre minkfarme produceres der årligt 65.000-70.000 minkskind. En fiskesø indgår også i virksomheden. Med Volstrup har Erik Hansen skabt en arbejdsplads for 25 medarbejdere. Virksomheden omsætter årligt for 35 mio. kr. Erik Hansen har siden 1992 været formand for Dansk Pelsdyravlerforening, han har siddet i Landbrugsrådet siden 1992, i 25 år været i bestyrelsen for Fodercentralen Limfjord, han er formand for bestyrelsen i Hobro Ny Trælast, formand for Onsild Andelskasse, formand for Dansk Ørredfoder, i bestyrelsen for Danish Crown og i bestyrelsen for en række datterselskaber med relation til de nævnte organisationer. Erik Hansen blev for en måned siden idømt Danmarkshistoriens største bøde i en miljøsøg, og en ny sag er netop indledt ved retten i Hobro.