EMNER

Blå bog

5Hans Jesper Helsø, født 9. juli 1948. Gift med jurist Pernille Vibeke Helsø. Sammen har de fire børn. 1968: menig - værnepligtig 1969: sergent 1970: Sekondløjtnant af reserven Hærens Officerskole 1973: Løjtnant af reserven 1974: Premierløjtnant 1979: Kaptajn, tjeneste på Cypern 1982: Defence Ressources Management Course, USA 1986: major 1990: Oberst løjtnant 1994: Oberst 1995:Chef for Bihac Area i Bosnien 1998: Generalmajor, chef for Hærens Operative Kommando 2000: Generalløjtnant, chef for Forsvarsstaben 2002: General, forsvarschef