Aalborg

Blå bog

Johannes Andersen. Lektor ved Aalborg Universitet. Født 4. september 1950 i Midtskov, Fyn. Vokset op i Kullerup, Fyn. Studentereksamen fra Nyborg Gymnasium 1970. Flyttede til Århus samme år. Gift 1976 med Iben Bech-Knudsen. Far til Esben (1977), Jakob (1985) og Ane (1988). Cand. mag. i samfundsfag og Nordisk sprog og litteratur fra Århus Universitet 1978. Undervisningsassistent ved Århus Universitet 1976-99. Undervisningsassistent ved Aalborg Universitets Center 1977-79. Adjunktvikar ved AUC 1979-81. Adjunkt ved Aalborg Universitet 1981- Prodekan ved Det samfundsvidenskabelige fakultet 1998-01. Leder af Institut for økonomi, politik og forvaltning 1992-96. Studienævnsformand ved Studienævnet for historie og samfundsfag 1984-86. Formand for Jomfru Ane Teatret, 1998- Medlem af bestyrelsen for Forlaget Hovedland, Egns-Invest (formand), Forlaget Systime, Lynx media.