Lokalpolitik

Blå Flag på Fars Dag

Ni strande og to havne i kommunen er tildelt flaget ligesom i fjor

Blå Flag hejses af kommunalbestyrelsesmedlemmer i Blokhus og på Gjøl og Attrup havne. Arkivfoto

Blå Flag hejses af kommunalbestyrelsesmedlemmer i Blokhus og på Gjøl og Attrup havne. Arkivfoto

Grundlovsdag er foruden Fars Dag også Blå Flag Dag. Da hejses det Blå Flag, der fortæller om badevandskvaliteten, 11 steder i Jammerbugt Kommune. Antallet og stederne er de samme som i fjor. Det betyder, at kommunens mange gæster vil kunne se flaget ved ni badestrande - Klim, Svinkløv, Slettestrand, Tranum, Ejstrup, Blokhus, Saltum og Grønhøj - og ved to havne, Gjøl og Attrup. Det Blå Flag, som Friluftstådet er ansvarlig for i Danmark i den europæiske miljøkampagne, er bevis på en indsats for et bedre hav- og kystmiljø og for gode faciliteter for de besøgende. Eksempelvis foretages der løbende badevandsprøver. - Der vil altid være information på stranden om den aktuelle badevandskvalitet og om Blå Flag kampagnen. Ligeledes vil renholdelse, sikkerhedsudstyr, toiletfaciliteter m.v. altid være i orden, oplyser Svend-Aage Frederiksen, Plan- og Miljøafdelingen i Jammerbugt Kommune. I lystbådehavne betyder flaget, at havnene er rene og pæne, at der er anlæg til spildolie og beholdere til miljøfarligt affald samt at der er adgang til drikkevand og gode toilet- og badeforhold. På Blokhus Strand og i Attrup og Gjøl havne deltager lokalpolitikere og andre i flaghejsningen. På Attrup Havn er det formanden for Teknik- og Miljøudvalget Otto Kjær Larsen (V), havnefoged Finn Nielsen, havneformand Keld Agesen og Svend-Aage Frederiksen, Plan- og Miljøafdelingen. På Gjøl deltager næstformand i Teknik- og Miljøudvalget Søren P. Mortensen (S) sammen med havnefoged Finn Nielsen, Svend-Aage Frederiksen, Plan- og Miljøafdelingen, Kay Werner, Gjøl Borgerforening, samt vokalensemblet Voqalis. Søren P. Mortensen deltager også i Blokhus. Her er det sammen med Anne Marie Steffensen, teamleder Natur & Miljø, turistchef Finn Hagedorn samt strandfogederne Carlo Sand, Mogens Krag, Per Klit og Keld Sørensen, oplyser kommunens Plan- og Miljøafdeling.