Blå Kors slår dørerne op i weekenden

Ny tilbygning og flere nye initiativer på omsorgshjemmet vises frem

ARDEN:Når Blå Kors Rold Skov i Arden lørdag inviterer til åbent hus på det Socialpædagogiske omsorgshjem i Arden, bliver der mulighed for at se den nye tilbygning, omsorgshjemmet tog i brug i september. Hvor det tidligere har drejet sig om brugerne af omsorgshjemmet, når der er blevet bygget til, har der denne gang været fokus på de 24 ansattes arbejdsforhold. De er blevet mærkbart forbedrede med nye kontorer, depotrum og mødelokaler. - Det er vigtigt med et godt arbejdsmiljø, når man arbejder med mennesker, der har været ude i misbrug og har flere forskellige problemer. Nu har personalet mulighed for at trække sig tilbage og arbejde i fred og ro, når de har behov for det, fortæller omsorgshjemmets daglige leder, Frede Follmann, fra sit nye kontor midt i komplekset. Samtidig har den 180 kvadratmeter store tilbygning bundet omsorgshjemmet sammen, så de beboere, der tidligere måtte ud for at komme over i de fælles opholdsrum, nu kan gøre turen med tag over hovedet. Almindelige mennesker Frede Follmann håber også, at arrangementet vil hjælpe til med at gøre stedet mere synligt i Arden Kommune. - Vi vil gerne være en positiv del af byen og kommunen, så folk ved, hvem vi er, og hvad vi laver. Det er et kendt fænomen, at behandlingssteder og omsorgshjem for misbrugere kan gøre naboerne utrygge og bekymrede, men i de 15 år Blå Kors har drevet omsorgshjemmet i Arden, har der stort set ikke været problemer. - Det er jo ganske almindelige mennesker, der kommer her, og vi lægger vægt på åbenheden, så alle kan se, hvem der færdes her, siger Frede Follmann. - Samtidig kan åbent hus være med til at vise, at det hjælper noget at gøre en indsats for alkoholikere. Når folk ser dem på gaden, tror mange, at det er håbløst, men det er det ikke, siger han. Specialiserede team De mennesker, der kommer på Blå Kors omsorgshjem, er blevet henvist til stedet af deres kommune. Typisk har de gennem længere tid haft et alvorligt alkoholmisbrug, der har kostet dem arbejde, venner og familie. - De har sat alt over styr, og sideløbende med at de bliver afvænnet, forsøger vi at genetablere de forskellige relationer, fortæller Frede Follmann. Brugerne er på hjemmet i mindst tre måneder, hvor tre tværfaglige team står klar til at hjælpe. Et team tager sig af de forskellige beboergrupper, et andet tager sig af de psykiske problemer, og det tredje forsøger at afhjælpe de følgeskader, misbruget giver. Opdelingen i team begyndte omsorgshjemmet med i marts i fjor, og de specialiserede funktioner har givet behandlingen et løft, oplyser Frede Follmann. Arbejde og motion I dagligdagen skal de 44 beboere forsøge at opbygge en hverdag uden alkohol med nye interesser og et sundere liv. De arbejder i køkkenet, gør rent eller fungerer som pedelmedhjælpere, og så har Blå Kors et samarbejde med Dantoy, hvor de pakker legetøj. - Det er vigtigt, at de får en følelse af, at der er brug for dem, og når de ikke arbejder, arrangerer de forskellige udflugtsture, går i biografen eller teateret og spiller bingo eller billard, fortæller Frede Follmann. Den nye livsstil skulle også gerne være sundere end den, brugerne normalt har haft, og som noget nyt forsøger omsorgshjemmet nu at få motion med i dagligdagen. Der er lavet en aftale med Sund Bt Arden om introduktion til stavgang, og gåture, cykelture og løb er også på programmet. - De fleste har været ligeglade med deres krop, og derfor forsøger vi at gøre dem bevidste om, at de får det bedre, hvis de motionere, siger han. Det og meget andet kan interesserede få mere at vide om på lørdag, hvor der også vil være underholdning med countrysangerinden Ester Brohus.