Frederikshavn

Blå Sommer

@$:Blå Sommer er Det Danske Spejderkorps’ korpslejr i Kliplev i Sønderjylland. Ca. 21.000 spejdere i alderen 8-16 år fra hele landet deltager. Desuden er spejdere fra 28 lande repræsenteret. Lejren er delt op i fem underlejre: Kloden, Havet, Ilden, Himlen og Tiden. Fra Frederikshavn deltager DDS 1. Frederikshavn og Peter Wessel Gruppe. Fredag besøgte prinsesse benedikte lejren. Søndag er besøgsdag. www.blaasommer.dk og www.peter-wessel.dk