Drikkevarer

Blåkilde i 300 år

Blåkilde Mølle nævnes første gang i Resens byplan om Hobro, Atlas Danicus, der udkom i 1670. Da er den betegnet som "Blo-Kildis Mølle". Blo fordi det var det jyske ord for blå. Det var ikke farven på kildevandet, men derimod en plantevlækst, der kunne farve blåt, der blev henvist til. Møllen blev i 1766 solgt på auktion til Niels Kirketerp for 955 rigsdaler, 2 mark og 2 skilling. En ny ejer, Christian Cæsar Jensen-Glerup, søgte og fik 25. juni 1811 Kongens tilladelse til at oprette et brændevinsbrænderi i møllen. Senere blev møllen nedlagt, men i 1881 blev den overtaget af gødnings- og benmelsfabrikken Blåkilde Mølle. Da den lukkede blev stedet kommunal materielgård, indtil det i 1996 blev overtaget af den nuværende ejer Jørgen Bak Rasmussen. Kildevældet findes umiddelbart syd for hovedbygningen, og kildevandet har på Blåkilde været udnyttet i mere end 100 år. I gamle dage var dte drivkraften i et vandhul. Nu skal det hældes på flasker og i plastikposer. Og der er vand nok. Kilden giver ca. 40.000 liter i timen.