Kystsikring

Blåt flag garneret med kølige øl og vand

Hvalpsund har fået to af de eftertragtede miljøflag, mens det tredje vajer over stranden ved Ertebølle.

HVALPSUND:Vejret var det helt rigtige flagvejr, da Farsø Kommune Grundlovsdag kunne tage hul på endnu en sæson med de miljørigtige blå flag. Den berømte friske vind over Limfjordens vande var nemlig i sit vestlige hjørne, og flaget over lystbådehavnen i Hvalpsund viste sig i fuld udstrækning. Foruden borgmesterord var der også gratis øl og vand til alle fremmødte, så det var en festlig dag på havnen i Hvalpsund. Farsø Kommune er blevet tildelt tre af de eftertragtede bannere - stranden ved Strandvejen i Hvalpsund, lystbådehavnen i Hvalpsund og stranden ved Ertebølle kan nu fremvise hver sit blå flag. I år var det lystbådehavnen, der var i fokus, da borgmester H.O.A. Kjeldsen hejste flaget over havnen. De blå flag er en garanti for, at der først og fremmest er det reneste rene vand på stranden eller i havnen, men det er også et løfte om, at der er rent og velholdt på stedet. Desuden skal der være redningsudstyr, som virker samt gode toiletforhold. Og så er det i øvrigt ingen selvfølge, at man per automatik får et blåt flag, bare fordi man har haft det før. Der skal søges om de blå flag, og hver ansøgning vurderes nøje. I 2003 kan man se blå flag på 197 strande og ved 82 lystbådehavne landet over. Grundlovstale H.O.A. Kjeldsen var i grundlovshumør, da han skulle holde talen for lystbådehavnens blå flag, og der kom både historiske perspektiver og lokal stolthed med i talen. - Det er med største glæde, at jeg i dag med hejsning af det blå flag markerer, at vandkvaliteten ved badestranden i Hvalpsund ligesom ved Farsø Kommunes mange kilometer badestrand opfylder de strengeste kvalitetskrav, sagde Kjeldsen. I mangel af et decideret grundlovsmøde i kommunen benyttede borgmesteren lejligheden til lige at flette lidt historik - og politik - ind i festlighederne, og de fremmødte fik på den måde et kort, men grundigt indblik i den danske grundlovs brogede historie. - Men lad os i dag glæde os over, at vi har en grundlov, der sikrer danskerne deres rettigheder - og lad os også glæde os over, at Hvalpsund som en af Limfjordens perler igen har fået tildelt et blåt flag. Efter borgmesterordene bød kommunen på en øl eller vand, og sejlklubben Nautilus holdt åbent hus i klubhuset. Man kunne også se opvisning med optimistjoller fra klubben, og så kunne potentielle sejlere forsøge sig med en erfaren sejler ombord i flere af de små joller.