Blåt stempel til aktiveringsplan

Brovst skal være kendt for at hjælpe de, der har mistet fodfæstet sagde Kim Levisen i byrådsdebat om de mennesker, der ikke er parat til arbejde

Uddannelse 1. marts 2003 07:00

BROVST: Kommunalbestyrelsen har godkendt en plan for afklaring og aktivering af de kontanthjælpsmodtagere, der ikke umiddelbart kan komme i aktivering via Jobformidling Jammerbugten, måske på grund af personlige problemer. En arbejdsgruppe i socialforvaltningen har beskrevet et projekt for aktiv visitering og et for aktivering. Socialudvalgsformand Ole Christensen (S) kaldte projekterne et godt skridt på vejen til at få aktiveringen et gear op. Der er succes med aktivering i virksomhederne, men nogle er ikke parate til det, og derfor etableres to projekter. Det ene med et forløb på seks uger, hvor deltagerne gennemgår undervisning, afklaring og motivation i forbindelse med praktik. Det andet kan vare op til 26 uger, skal afklare deltagernes arbejdsevner og styrke deres kompetencer og munde ud i en handleplan for den enkelte. Planen er at leje sig ind på VUC, hvor projektet for unge, "Job eller uddannelse", i forvejen holder til. Helle Bak Andreasen (V) fandt det vigtigt at holde aktiveringen inden for kommunens rammer og at følge det nøje. Hun håbede, at Det rummelige arbejdsmarked - der har plads til alle - vil blive mere synligt, med hjælp fra offentlige og private virksomheder. Ragnhild Poulsen (UP) bemærkede, at forslaget om afklaring og aktivering af kontanthjælpsmodtagere har været længe undervejs. - Vi havde en velfungerende daghøjskole, som kunne have taget sig af disse ting, sagde hun. Kim Levisen (S) konstaterede, at der mangler jobtilbud til dem uden uddannelse. En tidlig indsats er vigtig, men der skal være tilbud om arbejde. Det aktuelle forslag fra forvaltningen kunne være et middel til at tage hånd om kontanthjælpsmodtagerne, men succesraten afhænger af, hvem der bliver leder af projektet. - Jeg vil gerne, at vi i Brovst bliver kendt for at tage hånd om dem, der har mistet fodfæstet. Det skal være mennesket frem for systemet. Ole Christensen bemærkede, at der godt kan komme forøgede omkostninger til aktivering, og Mogens Gade (V) mente, at der skal etableres et fornuftigt samarbejde med Arbejdsformidlingen. Erling Jacobsen (S) advarede mod for høje succesforventninger, da ledighedstallene er stigende, og det er den "tungeste" gruppe, man har fat i. Kim Bennike (DF) fandt det på høje tid at tage fat. Der har været et hul, siden daghøjskolen lukkede. Han mente, at Specialskolen for Voksne vil foretage afklaringen gratis, og undrede sig over, at det ikke har været på tale. Flere var overbevist om, at specialskolen ikke tager sig af denne gruppe personer, men man enedes om at undersøge sagen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...