Frederikshavn

Blåt stempel til strandpark

Ingeniørrapport siger god for planen om bynær strandpark ved Frydenstrand

FREDERIKSHAVN:I dag er der hvidt derude. Vandet i voldgraven omkring Nordre Skanse er stift. Havisen rækker et par hundrede meter ud fra kysten og sneen har lagt sig som en dyne over det hele. Men skru tiden et par år frem og temperaturen 25-30 grader op - og forestil dig dette syn: Fra kanonerne på Nordre Skanse kigger vi ud over vandet. Ret ud for Skansehavnen er der en ø med hvidt sand og marehalm. Mellem øen og fastlandet løber en lagune. Jollerne sejler ud og ind af havnen via en smal kanal, der er lavet imellem øens sydside og et inddæmmet areal op mod havnens depoter - eller via indsejlingen mod nord. Badegæsterne kommer til og fra klitøen via de tre gangstibroer. Fatamorgana eller ... Her i januarkulden lyder det som et fatamorgana, men det kan være virkelighed om få år. Ingeniørfirmaet Havnecon Consulting har undersøgt om det er muligt at realisere Projekt FrydenStrand og konklusionen er klar: Teknisk og kysthydraulisk er der intet til hinder for at forvandle Frydenstrand til et bynært, rekreativt strandområde, der kan binde byens sammen med stranden ved Rønnerhavnen. Et af de store spørgsmål har været vandkvaliteten i lagunen. Kritikere har ment, at der ikke vil være tilstrækkelig gennemstrømning, at vandet inde i lagunen vil blive surt og ulækkert, men Havnecon forudser, at vandkvaliteten vil være i orden. Max. 2,5 meter Hvis man vil opnå ekstra effekt for vandudskiftningen i lagunen, kan man eventuelt lave et overløbsanlæg midt over 75-100 meter midt på øen, så vandet ved stærk højvande skylder ind over øen. Gangstien skal derfor anlægges som et kystsikringsanlæg, forstået på den måde, at stien anlægges på en erosionssikker dæmning, der vil være skjult af strandsand. Øen skal på intet sted være mere end 2,5 meter over havoverfalden, mod nord og syd maksimalt 1,5 meter. Havnecon vurderer, at der skal tilføres ca. 300.000 kubikmeter sand til området. Noget af det kan pumpes op fra lagunen og indsejlingskanalen. Alternativ kan en del af det dybereliggende sand i området umiddelbart nord for havnen med rent overskudsjord fra byggeprojekter i kommunen. Hele området skal fremstå som et naturområde uden dominerende konstruktioner. Indsejlingen til Skansehavnen etableres som en gravet kanal med en vanddybde på max. 2 meter. Udløbet beskyttes af to stenmoler. De to fodgængerborer skal laves som minimalkonstruktioner, der visuelt griber mindst muligt ind i naturen. Foreningen FrydenStrand har afleveret rapporten fra Havnecon Consulting til økonomiudvalget og håber, at der nu kommer skred i tingene.