Blad skal hjælpe lungesyge

Lungeforeningens lokalafdeling sælger blade

BRØNDERSLEV:Lungeforeningen Boserup Minde er klar til at sælge et nyt eksemplar af BM-Julen 2006. Bladet udgives af Lungeforeningen, og det indeholder artikler, julehistorier, krydsord, børneopgaver, madopskrifter. Og ved køb af bladet er man med til at støtte det sociale og oplysende arbejde. Det oplyser Grethe Jørgensen fra Brønderslev, der lokalt repræsenterer Lungeforeningen. Bladet sælges nemlig via Lungeforeningens lokalafdelinger. Foreningen ejer og driver et ferie-, kursus-, og rekreationshjem i Glamsbjerg på Fyn. Foreningen holder specialkurser for lungesyge og pårørende. Endvidere ejer foreningen 24 feriehuse over hele landet, som medlemmerne kan leje. Man regner med, at ti procent af befolkningen lider af en eller anden lungesygdom. Tobaksrygning og miljøet er de vigtigste årsager til lungesygdomme i dag. KOL - også kaldet rygerlunger - er ofte en invaliderende lungesygdom, som rammer cirka 200.000 danskere og forårsager cirka 30.000 hospitalsindlæggelser hvert år. Rygeophør, medicin og genoptræning er kernen i en effektiv behandling.