Store Restrup

Bladet fylder år

ST. RESTRUP: Sidste sæson kunne St. Restrup IF (RIF) fejre sit 75 års jubilæum, og igen i år har klubben en jubilar: Klubbens medlemsblad RIF-NYT fylder 30 år.Endvidere har bladet fået en lillesøster/bror i hjemmesiden www.strestrupif.dk . Hjemmesiden startede op i 2002 med over 10.000 hits og har således som succes overgået alle forventninger. I sommeren 1973 startede to engagerede medlemmer klubbladet RIF-NYT ud fra en betragtning om at informere om RIF i almindelighed. Flemming Møller og Egon Busk var de to entusiastiske RIF'ere, som dengang blandt andet skrev: "Et medlemsblad, hvad er det? Når en forening opnår en vis størrelse, opstår der let et kommunikationsbehov. Nu kan medlemmer komme til orde. RIF har nu en størrelse, der berettiger et klubblad, og vi regner med, at medlemmerne tilslutter sig dette. Endnu er der ikke et officielt navn, men for nemheds skyld benævnes bladet som RIF-Nyt." I starten var alene fodbold og håndbold organiseret under RIF, men efterfølgende er der blevet udvidet med: badminton (1977), RIF's venner (1979), gymnastik (1980), skytterne (1981), mens banko og præmiewhist kom med i løbet af 80'erne, Idræt på tværs i 1995 samt bordtennis fra 2002. På trods af at bladet er blevet 30 år, har der været bemærkelsesværdigt få udskiftninger i redaktionen. Flemming Møller og Egon Busk Mouritsen var begge aktive henholdsvis 8 og 10 år, inden de overlod bladets redaktion til nye kræfter. Den nuværende redaktion består af Jimmy Christensen, som er igang med sin syvende sæson, samt Tom Bargisen, Jytte Skau Nielsen og Torben Nielsen der alle er på femte sæson.jeege