EMNER

Bladt smeder guld af stål

Overskud på 42 millioner kr. i 2007 er bedste resultat nogensinde

De store opdriftstanke til olieindustrien er én af Bladt Industries' bedrifter i 2007.Foto: Ajs Nielsen

De store opdriftstanke til olieindustrien er én af Bladt Industries' bedrifter i 2007.Foto: Ajs Nielsen

En glidende strøm af projekter og salg af virksomhedens jord og bygninger til Aalborg havn sikrede i 2007 Bladt Industries sit bedste resultat til dato. Virksomheden omsatte i årets løb for knap 570 millioner kroner, og heraf stod der 42 millioner kroner tilbage på bundlinien. Til sammenligning tjente Bladt Industries 4,6 millioner kroner i 2006 ud af en omsætning på 449 millioner kroner, og tilbage i 2004 præsterede stålkoncernen et tab på 30 millioner kroner. - Den positive udvikling beror på flere forhold. Dels er den udtryk for, at vi råder over meget kompetente medarbejdere, der er villige til at give den en ekstra skalle i form af overarbejde, når det brænder på, dels har vi opnået et rigtig godt flow i vores projekter, hvorved vi har undgået pauser i vores produktion. Projekter af den størrelse, vi arbejder med, har det med at skubbe sig i planlægningsfasen, hvorved der opstår forsinkelser, men sidste år undgik vi, at det fik konsekvenser for produktionen, siger koncernens administrerende direktør Peter Rindebæk. Udover en heldig hånd med planlægningen var 2007 præget af stor aktivitet blandt selskabets største kunder, som findes inden for olie- og vindkraftindustrien samt bygge- og anlæg. Drivkraften i den forbindelse er den høje oliepris. - Og foreløbig ser olieprisen ud til at holde sig på højt niveau, så vi har et positivt syn på fremtiden, siger Peter Rindebæk, der i den forbindelse dog pointerer, at virksomheden i stigende grad får kunder uden for olieindustrien og dermed bliver mindre sårbar i forhold olieprisens udsving. Hvad indeværende angår er kapaciteten fuldt udnyttet frem til sommer, mens der fortsat er plads til nye ordrer i årets sidste kvartaler. Direktøren forventer dog ikke et resultat på niveau med i år, idet 11,5 millioner kroner af overskuddet er avance fra salg af koncernens bygninger og jord til Aalborg Havn, hvorefter Bladt reelt bor til leje. - Dels fik vi frigjort kapital til investering i virksomheden, dels er det mest hensigtsmæssigt for alle parter, herunder den anden store udskiber af projekter, Siemens Wind Power, at udbygningen af udskibningsfaciliteterne på kajområdet ligger i hænderne på havneselskabet, lyder Peter Rindebæks begrundelse for ejendomssalget.