Blæksprutten vs. Fr-havn kommune

[ Frederikshavn Byråd besluttede på et møde den 8. maj i år at opsige samarbejdet med den private leverandør Blæksprutten Pleje og Omsorg. [ Imod beslutningen stemte Knud Wilson (DF), Jens Hedegaard Kristensen og Niels Ole Fredborg Nielsen (UP) samt Laurids Korsgaard (V).] Aftalen blev opsagt fra den 30. juni 2006.] Begrundelsen var, at Blæksprutten ifølge byrådsflertallet ikke levede op til sine kontraktlige forpligtelser] Blæksprutten har ifølge kommunen ikke lavet den nødvendige registrering af de nødopkald der er kommet.] Blæksprutten har ikke afleveret en skriftlig begrundelse for at en række opkald er gået på den såkaldte bagvagt. [ 14. august afviste Tilsynsrådet, at kommuens opsigelse af kontrakten var usaglig. [ Tirsdag sagde et enigt socialudvalg ja til en ny ansøgning fra Blæksprutten. [ Aftalen, der skrives under i dag, gælder fra 1. september til 31. december.