Blære kræver sikker skolevej

Cykelsti er den bedste løsning, mener Blære Beboerforening

BLÆRE:Den er gal med trafiksikkerheden på skolevejen i Blære. Derfor er Blære Beboerforenings højeste ønske i 2004, at der bliver gjort noget for at sikre børnene en trafiksikker start på dagen og forældrene ro i sindet. En del af problemet ligger i, at Blære Skole ligger et stykke uden for selve byen. - Det er en smal vej med meget trafik, og der er ingen vejlys, pointerer Gitte Brændstrup, der er formand for Blære Beboerforening. Allerhelst vil beboerforeningen have, at kommunen etablerer en cykelsti mellem Blære by og Blære Skole. - Vi er villige til selv at grave den, hvis kommunen vil lægge asfalt på. Vi har da allesammen en skovl her i Blære, tilføjer Gitte Brændstrup med et glimt i øjet. Trafiksikring af skolev ejen var et af emnerne på Blære Beboerforenings generalforsamling. - Men vi ser også gerne hastighedsdæmpende foranstaltninger i byen. De nuværende chikaner er ikke tilstrækkelige, pointerer hun. - De er lavet brede, så landmændene kan komme igennem med deres maskiner. Det betyder desværre også, at man med lidt øvelse kan køre temmelig stærkt gennem byen. Bestyrelsen fik et mindre chok på generalforsamlingen i skolens lærerværelse. - Der mødte 17 op udover bestyrelsen. Det har vi ikke prøvet de sidste 10 år, konstaterer Gitte Brændstrup. Også medlemstallet indikerer, at tiden er til stor opbakning af beboerforeningen. Den har rundet 150 medlemmer. Samtidig bakker byen nu pænt op om Blære Nærkøb, som i februar sidste år fik Jette Krøjmand, som ny forpagter. - Omsætningen var fin de sidste 10 en halv måned sidste år, forklarer Gitte Brændstrup, der dog på et enkelt punkt føler, at byen svigtede lidt sidste år. - Opbakningen til udviklingsmøderne i forbindelse med landsbypolitikken var skuffende, bemærker hun. Bare en snes borgere mødte op til det første, og det halve til det andet møde. Claus Spliid og Søren Olsen blev valgt ind i bestyrelsen.