Mariager

Blæst hjælper

Gennem længere tid har eksperter vurderet at det eneste, der kunne hjælpe på iltsvindet i Limfjorden og i Mariager Fjord var flere dages blæst. - Og vi har en formodning om, at de seneste dages blæst tilfører Mariager Fjord ilt. Men vi har ikke ny målinger, der viser det. Først sidst på ugen har vi resultaterne af de ny målinger, siger havbiolog Else Hvas, Nordjyllands Amt. De seneste dage har amtet i Mariager Fjord undersøgt iltsvindet virkning på muslingebestanden. Her er frygten, at en stor den af bestanden er gået til.