Naturvidenskab

Blæst og kulde redder fjord fra totalt iltsvind

AALBORG:De seneste par ugers blæst og temperaturfald får nu biologerne til at afblæse sommerens truende fare for total iltsvind i hele Mariager Fjord. - Sandsynligheden er nu meget lille for totalt iltsvind i fjorden, siger havbiolog Finn Andersen fra Nordjyllands amts vandmiljøkontor. De nordjyske biologer anbefaler dog Fiskeridirektoratet at opretholde et midlertidigt fiskeforbud året ud for at understøtte bestandene af fisk, siger han. Muslinger og alle andre bunddyr er dog døde fra fem meter vand og nedefter. Således ligger der liglagen af svovlbrinte og døde muslinger på tre fjerdedele af den indre del af fjorden fra Mariager til Hadsund. Resten af fjorden ud til Kattegat er sluppet mere nådigt, fordi der her er meget lavvandet med kun en dyb sejlrende. Erfaringerne fra 1997, da hele Mariager Fjord blev lagt lig med omfattende fiskedød til følge, er, at der vil gå syv-otte år, inden livet er normalt igen på de dybder, der er ramt af totalt iltsvind, oplyser Finn Andersen. Biologerne bygger prognosen på, at faren for en gentagelse nu er drevet over, idet meteorologerne har erfaring for, at der kommer flere på hinanden følgende lavtryk, nu da dage og nætter er ved at være lige lange. - Der skal være temperaturer på over 20 grader i tre uger, for at der bliver totalt iltsvind i fjorden. Og det er næppe sandsynligt, siger Finn Andersen.Havørreder, fladfisk og sild har denne gang kunnet nå at flygte fra iltsvindet og vil vende tilbage, men mest til de lavvandede områder, hvor der findes føde. Og det vil gøre det alt for nemt for fiskere at fange dem, siger havbiologen. Sidst i 1997, da fiskene blev fanget i fjorden, indebar fiskestoppet blot, at skarver og havmåger festede på et let bytte af gispende fisk, og da var fiskestoppet måske ikke så god en idé. Men det vil fiskestoppet være nu, hvor fiskene kan overleve, og bestandene har brug for en hjælpende hånd til at reetablere sig, mener biologerne. Det er fødevareminister Hans Christian Schmidt (V), der har den endelige afgørelse. /ritzau/