Blæst om små vindmøller

Tre tilladelser til at rejse husstandsvindmøller er endt i Natur- og Miljøklagenævnet

Ønsket om at øge forsyningen med vindenergi kan ikke altid forenes med hensyn til natur og miljø. Det står klart i tre sager om opstilling af husstandsvindmøller på tre forskellige lokaliteter i den sydlige del af kommunen, en nær Ove Sø, en i området ved Ørum Sø og en på den nordlige del af Boddum. Kommunen har i alle tre tilfælde sagt ja til at møllerne kan rejses, med samtlige tilladelser er nu indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunens udvalg for miljø og teknik har forud for tilladelserne til opstilling af husstandsmøller besigtiget områderne, hvor de skal stå. - Vi er meget opmærksomme på, at der kan komme klager i forbindelse med en tilladelse til at rejse en husstandsvindmølle, siger udvalgsformand Henning Holm (S). Han erkender, at både nuværende ansøgninger om opstilling af husstandsvindmøller - og forventningen om flere fremover - øger behovet for en sikker praksis, når kommunen behandler sagerne. - I øjeblikket er der stadig tale om et forholdsvis nyt sagsområde, så derfor kan det også være i kommunens interesse, at Natur- og Miljøklagenævnet får lejlighed til at se på de tre tilladelser. Fremadrettet giver os et mere sikkert grundlag for at bedømme, hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt, siger Henning Holm. Han tilføjer, at reglerne på området opstiller nogle krav, som skal være opfyldt i forbindelse med en tilladelse. - Men overfor de krav er der ofte andre og knap så klart definerede forhold omkring en mølles påvirkning af natur, landskab og miljø, som i hvert tilfælde vil bero på en tolkning.