Lokalpolitik

Bland jer meget mere

At få silkesnoren.. Det er den vending, man kan bruge, når man får besked om at tage sin afsked. Den melding fik Aalborgs socialdemokratiske borgmester nylig.

Åbenbart til sin store forbavselse. To år før valget - og to år efter at han jublende havde erklæret, at det knusende valgnederlag havde givet ham "den bedste dag i min mangeårige politiske karriere.." Den dag var fidusen, at han ved konstitueringsaftalen på valgnatten - trods tabet af tre mandater - kunne overrumple sine nyvalgte og ikke-erfarne gruppefæller ved at forhandle Dansk Folkeparti ind i den magtfulde magistrat. I valget mellem de Konservative og Dansk Folkeparti foretrak Henning G. Jensen det i byrådssammenhæng langt mere medgørlige DF. Han valgte simpelthen de Konservative fra. LYKKERUSEN har fortaget sig. Eller man kan sige, at den ikke ret længe blev delt af baglandet. Her er det en udbredt opfattelse, at et tv-transmitteret valgmøde, med en borgmester på ualmindelig slap line, var stærkt medvirkende til udfaldet af byrådsvalget. Henning G. Jensen alene tabte så mange personlige stemmer, at det reelt svarede til det socialdemokratiske mandattab. Bægeret var, bogstaveligt taget, flydt over. Den autoritet, som er borgmester-hvervets forudsætning, fik et uopretteligt knæk. Ikke mindst fordi der skete en betydelig udskiftning i den nye, reducerede byrådsgruppe. Den blev mindre styrbar. DET SER ud til, at en ny socialdemokratisk borgmesterkandidat er på plads uden irriterende indblanding. Et hasteindkaldt ekstraordinært - og for medlemmerne hemmeligholdt - partirepræsentantskabsmøde besluttede omgående at sætte gang i proceduren. Et års tid før normal praksis. Men udfaldet er givet på forhånd. Borgmester Henning G. Jensen ledsagede nemlig sin bebudede afgang med en erklæring om, at efterfølgeren allerede var på plads. Han fremhævede, at den kandidat, han har udpeget, er velegnet og understregede, at efterfølgeren udmærker sig ved at besidde en god moral. Det er en både betryggende og tiltrængt egenskab for en ny borgmester. Arvefølgen er på plads - som en kuppet kendsgerning. MEN DØNNINGERNE fra det kommende kandidatskifte hos socialdemokraterne har givet voldsomme skvulp i det næststørste byrådsparti Venstre, som med nu ni mandater valg for valg har halet ind på S-føringen, Med øjeblikkelig melding om, at hele tre Venstre-medlemmer nu vil være partiets borgmesterkandidater, synes man at bevæge sig ud i et nærmest politisk selvmord. Situationen har kaldt Venstre-folketingskandidat Kristian Andersen på banen med en alvorlig opfordring til partifællerne i byrådet: Find dog jeres identitet, siger Andersen. Han peger på, at det er "kulturen i byrådet", der skal laves om. De mange års brede budgetforlig har gjort Venstregruppen usynlig. Venstregruppeformand Mads Sølver Pedersen er irriteret over Kristian Andersens indblanding: Han skal blande sig uden om, for han er jo ikke belastet af kommunalpolitisk viden, siger Sølver. Som endda føjer til, at når man i Venstre er så enige med borgmester Jensen er det fordi han er "rimeligt borgerligt orienteret". MEN DET er direkte dumt at negligere Kr. Andersens advarsler om den særegne politiske kultur, der i de seneste årtier er udviklet i Aalborg Byråd ved at partiernes profiler er udvisket. For offentligheden - vælgerne! - er det totalt ukendt hvordan de politiske grupper markerer sig omkring budgetvedtagelserne. Alt klappes på plads bag de lukkede døre - enten i udvalg eller på den stribe af "orienteringsmøder", der har afløst de åbne byrådsmøder og debatter. Der foretages i Aalborg kun én afstemning ved budgetvedtagelserne. Det er sådan en slags musketéred: én for alle og alle for én… Det har endda udviklet sig til, at det betragtes som brud på fællesskabet. Hvis et parti eller en enkeltpolitiker drister sig til at fremhæve egen indsats, kalder det på de andres forargelse. DET BLEV mest tydeligt understreget af SF-rådmand Krogh. Da et Venstre-medlem anfægtede fordelingen af arven efter manufakturhandler Mortensen, sprang SF'eren op og belærte om, at den fordeling var aftalt på et hemmeligt møde - og hvis man ikke kunne stole på den slags, så var SF i hvert fald færdig med at indgå fortrolige aftaler. Det lød som et løfte om større åbenhed - men tiden viste, at sådan var det da ikke ment. Så når en Mads Sølver bliver sur over, at nogen uden for byrådet blander sig i hvordan der drives politik i Aalborg, så må svaret, belært af det, der nu udspilles, være: Der er alt for mange, der blander sig alt for lidt i byrådspolitik. BENT ØBERG bor i Aalborg og er uddannet journalist med en fortid på 27 år i A-pressen og medarbejder på Jyllands-Postens Aalborg-redaktion 1981-93. I dag konsulent og politisk kommentator.