EMNER

Bland jer udenom

Som medlem af EU mister Danmark bid for bid sin selvbestemmelse. EU, bestående af en udenlandsk aristokratisk elite,

får mere og mere magt. Seneste eksempler er EU-domstolens afgørelse om bopælspligt i danske landbrugsejendomme og dommen om den danske pensionsopsparingsordning. Gode danske bestemmelser om grænsen for indhold af pesticider og andre skadelige stoffer i vore fødevarer, bliver underkendt og forringet af EU, som hellere vil tilgodese en magtfuld industri. Hvor vover disse udlændinge at blande sig i vore egne anliggender? Hvad bilder de sig egentlig ind, at ville bestemme, hvordan vi skal indrette os? Hvor længe vil den danske befolkning egentlig finde sig i det? Hvornår erkender regeringen, at EU i sin nuværende sammenskruning er en trussel mod vor velfærd og gode økonomi? Danmark bør som det første medlemsland stå frem og kræve en reform af EU. En reform, der giver de enkelte lande deres selvbestemmelse tilbage og i stedet baserer EU på et samarbejde om handel, miljø, international kriminalitet osv.