Blandede karakterer til hals.dk

AAU-duo uddeler plusser og minusser til det, der skulle have været et digitalt gadekær

Ældreforhold 25. september 2002 08:00

HALS: Er hals.dk blevet et digitalt gadekær som planlagt? Er kultur- og foreningslivet i Hals Kommune blevet stimuleret via hals.dk? Og er adgangen til informationer blevet lettet i Hals-området ved hjælp af hals.dk? Det er bare nogle af de spørgsmål, som Jeppe Nielsen og Jens Ulrich fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning på Aalborg Universitet forsøger at svare på i en ny evalueringsrapport, der på AAU er blevet udarbejdet vedrørende den nyeste portal i Hals Kommune - hals.dk, der er tænkt som en pendant til kommunens egen hjemmeside på hals.kom. Evalueringsrapporten er en 35 sider lang sag, hvor der blandt andet fokuseres på indholdet på hals.dk, på brugervenligheden, på antallet af besøgende og på undervisningsforløbet, og i konklusionen lægges der indledningsvis positivt ud. Et nyt tilbud Jeppe Nielsen og Jens Ulrich konkluderer, at borgerne med hals.dk har fået en ny og nem måde at indhente information om lokalområdet. Det er primært sket ved hjælp af web-sidens konstruktion, hvor der er tydeligt fokus på, hvad der foregår i Hals-området. - Det er en egnsportal med stort E, tilføjer AAU-parret, der endvidere noterer sig, at hals.dk klarer sig "generelt godt", når det drejer sig om sidens brugervenlighed, nytteværdi og åbenhed. - Langt de fleste basale kriterier er opfyldt. Det er blandt andet nemt at navigere rundt mellem siderne, opbygningen er overskuelig, informationerne er opdateret, sproget er klart, og der findes arrangementskalender og debatmulighed samt åben information om, hvem der står bag portalen, skriver Jeppe Nielsen og Jens Ulrich videre. Med hensyn til antallet af besøgende slår AAU-duoen fast, at det her er svært at komme med præcise tal, men at der i gennemsnit har været cirka 14.000 opslag pr. uge. Dette tal varierer meget fra uge til uge og kulminerede i fjor i forbindelse med november måneds kommunalvalg. Digitalt gadekær? Når spørgsmålet går på stimuleringen af det lokale foreningsliv, bemærkes det i evalueringsrapporten, at interessen for at få hjælp til udarbejdelsen af en egen hjemmeside har været stor. Til gengæld har lysten til at fungere som nyhedsleverandører været beskeden, selv om flere foreninger har meldt sig klar til dette. Omvendt har foreningerne været flittige til at føje arrangementer på arrangementskalenderen, og det får Jeppe Nielsen og Jens Ulrich til at konkludere, at der i hvert fald i dén henseende har været tale om et digitalt gadekær på hals.dk. Med hensyn til hals.dk's debatdel, "Ordet er frit", slås det i AAU-rapporten fast, at deltagelsen her ikke har været så stor som forventet - hvilket er med til at underminere ønsket om det digitale gadekær på nettet - men til gengæld vurderer Jeppe Nielsen og Jens Ulrich også de forskellige debatindlæg på hjemmesiden til generelt at være af den seriøse variant. - Hvis der ses på de demokratiske aspekter af dialogen, så må det konkluderes, at debatten på "Ordet er frit" har været præget af en relativ høj standard, skriver de i rapporten. De ældre er med Et væsentligt formål i forbindelse med hals.dk har været at fremme IT-kompetencen bredt i Hals Kommune, og det har betydet, at undervisning har spillet en stor rolle i projektet. Her noterer Jeppe Nielsen og Jens Ulrich sig, at de deltagende foreninger har været mindst én gang til undervisning, men at det især har været brugerrådene, Ældre Sagen og ældrerådet, der har været flittige brugere. - Størstedelen af deltagerne har været i aldersgruppen 40-50 år, og arbejdsgruppen vurderer, at undervisningen og IT-kompetenceløftet er projektets klart største succes, bemærker AAU-parret, der samtidig har denne kommentar: - Det ser også ud til, at den ældre generation i Hals har taget brugen af IT til sig. De har været flittige brugere af IT-undervisningen, og frygten for, at ældre medborgere digitalt marginaliseres, er måske overdrevet. Gadekær med mangler Jeppe Nielsen og Jens Ulrich konkluderer videre, at målsætningen om at fremme turistlivet i Hals Kommune kun er blevet opfyldt i begrænset omfang, fordi indholdet på hals.dk typisk kun retter sig mod borgere fra kommunen, og slutteligt slår AAU-duoen fast, at det er svært at sige, om hals.dk har styrket det digitale demokrati. - I forhold til tilblivelsen af et velfungerende digitalt gadekær er der tydelige mangler og problemer. Det er således en begrænset skare, der aktivt anvender muligheden for at debattere og lvere nyhedsstof til hals.dk, skriver Jeppe Nielsen og Jens Ulrich - og fortsætter: - Til gengæld tilbyder portalen en masse nyttig information fra lokalsamfundet. Spørgsmålet er imidlertid, hvor mange personer der reelt benytter sig af tilbuddet - det statistiske materiale giver ikke et klart svar herpå.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...