Graviditet

Blandet modtagelse af den første doula

Ok til doulaer men sørgeligt, at det er et behov

Nogle jordemødre ser med bekymring på det nye fænomen med private fødselshjælpere, doulaer. Andre kan godt forstå det behov, der er opstået for mere fokus på den psykiske del af et fødselsforløb. jordemoder Kirsten Riisager, der er en af de otte jordemødre, der er tilknyttet jordemodercentret ved Hobro sygehus er ked af det på fagets vegne. - Jeg er virkelig ked af, at det er kommet så vidt, at det er nødvendigt med en doula. Hun udfører jo præcis de ting, som en jordemoder også kan med fokus på det psykiske og det forberedende arbejde. Til gengæld kan jeg godt forstå de kvinder, der måske har haft en dårlig fødselsoplevelse, at de vælger alternativt, siger hun. Der er stor forskel på de små og de store sygehuse, om man får lov at føde på Hobro Sygehus, eller man f.eks. på grund af forskellige komplikationer bliver overflyttet til Aalborg Sygehus. - Her i Hobro har vi mere tid og ro til at sikre et godt forløb og være fuldt tilstede som menneske og ikke kun som en maskine. Det er virkelig sørgeligt, hvis jordemoderen reduceres til den tekniske del. - Ved en hjemmefødsel opfordrer vi altid til, at den fødende har en hjælper med sig. Det kan være moren eller en veninde, og det kan altså også være en doula. Jo, jeg vil gerne have en doula med ved en hjemmefødsel, siger Kirsten Riisager. Hun har netop valgt at arbejde i Hobro, fordi det giver hende større mulighed for ud over det rent tekniske i fødslen også at give den psykiske støtte og vejledning, som er så vigtig i et fødselsforløb. - Det er primært tidspresset på det store sygehus, der kan give den dårlige fødselsoplevelse. Men man skal jo også sikre, at fødslen forløber fuldt forsvarligt. Den moderne kvinde står i dilemmaet mellem gerne at ville have den sikkerhed som al mekanikken på det store sygehus kan give, og så ønsket om den gode oplevelse i trygge og rolige omgivelser. Nogle vil gerne undgå en uforudset og måske ubehagelig oplevelse og vælger kejsersnit. - Men som jordemoder er det klart, at jeg er imod, og der er altid en risiko ved et kejsersnit, tilføjer hun. Der har på det seneste været en tendens til, at kvinder vælger det mindre fødested – f.eks. Hobro Sygehus fra. Man ved ikke rigtig hvorfor, men ofte har kvinderne valgt fødested allerede efter den første samtale hos egen læge. - Jeg ville ønske, de ville vente med at vælge, før de havde hørt, hvad vi kan tilbyde, siger Kirsten Riisager, der måske kommer til at hjælpe Maya til verden. Det kommer an på, om hun har vagt, når Heidis veer når ind i den afgørende fase. De otte jordemødre tilknyttet Hobro Sygehus har kontakt til ca. 800 fødende hvert år, kun små 200 føder på Hobro Sygehus, hvor mor og barn efter fødslen også kan opholde sig nogle dage på barselshotel.