Blank journal i et halvt år

I et halvt år er der ikke skrevet et eneste ord i Dittes journal

Borgmester Anny Winther erkender og beklager, at der ikke er skrevet et ord i Dittes journal i et halvt år.Arkivfoto: Torben Hansen

Borgmester Anny Winther erkender og beklager, at der ikke er skrevet et ord i Dittes journal i et halvt år.Arkivfoto: Torben Hansen

REBILD:- Borgmester Anny Winther er ansvarlig for en forvaltningskultur, hvor bortforklaringer, fortielser, halve sandheder og bare laden stå til synes at være Rebild Kommunes metode til at løse udfordringerne på familie handicap området.

De alvorlige anklager mod borgmesteren kommer fra Anna og Christian Nielsen, som har fået aktindsigt i Rebild Kommunes sagsbehandling af deres datters sag.

Forklaringer holder ikke

Med aktindsigten fulgte også en ledelsesmæssig redegørelse, og begge dele var rystende læsning.

- Mange af de forklaringer, vi bliver præsenteret for i den ledelsesmæssige redegørelse, holder simpelthen ikke, og det er rystende at få indsigt i vores datters journal, siger Anna Nielsen.
13. januar fortalte parret om deres oplevelser med Rebild Kommune i NORDJYSKE Stiftstidende. Deres datter Ditte fik i 2008 diagnosen infantil autisme, og siden har forældrene kæmpet med Rebild Kommune for at få den nødvendige hjælp og støtte.
I juni 2011 blev Ditte indlagt på børnepsykiatrisk afdeling i 24 dage. Rebild Kommune mødte ikke op til udskrivningsmødet, selv om kommunen var blevet gjort opmærksom på situationens alvor af en afdelingens psykologer.

Modstridende forklaringer

Dokumenterne i sagen, som NORDJYSKE Medier har læst, viser, at Rebild Kommune kommer med flere modstridende forklaringer på, hvorfor der ikke mødte en sagsbehandler fra Rebild Kommune frem.Et sted fremgår det, at sagsbehandleren gerne vil deltage. Et andet sted begrundes fraværet med, at der var andre, der havde brug for hjælp. Et tredje sted fremgår det, at der ikke var ressourcer til at deltage i udskrivningsmødet. Et fjerde sted får børnepsykiatrisk afdeling ansvaret, fordi de lagde mødet i sagsbehandlerens ferie, hvilket efter sagsbehandlerens egne notater i journalen ikke er korrekt.

- Det er meget svært at have tillid til et system, som tilsyneladende opfinder forskellige forklaringer alt efter situationen. Det møde var af helt afgørende betydning for vores familie, og det er utrolig frustrerende, når vi bagefter oplever, at kommunen forsøger at lægge ansvaret fra sig, siger Anna Nielsen.

Frataget retten til hjælp

I det halve år, der er gået, siden Ditte blev udskrevet, har hendes forældre kæmpet videre for at få Rebild Kommune til at hjælpe deres datter.- Vi har ansøgninger, som vi efter 41 uger stadig venter på svar på, selv om sagsbehandlingstiden er maksimalt seks uger, siger Anna Nielsen.

Det er vigtigt for hende at understrege, at det afgørende her ikke er, om kommunen giver en bevilling eller ej.
- Det handler om, at vi skal have et svar. Uden svar har vi ikke mulighed for at klage, og dermed er vi reelt frataget retten til hjælp, siger Anna Nielsen.

Ikke et bogstav i et halvt år

Ud over ét møde med sagsbehandleren, hvor det blev besluttet, at give Anna Nielsen tabt arbejdsfortjeneste, så hun kunne tage sig af sin datter, er der ifølge Anna og Christian Nielsen ingenting sket, siden deres datter blev udskrevet 30. juni sidste år.

Aktindsigten har givet parret adgang til kommunens journal i deres datters sag. Her ventede en ubehagelig overraskelse.
- I det halve år, der er gået fra vores datter blev udskrevet fra børnepsykiatrisk afdeling, og til vi fortæller vores historie i NORDJYSKE Stiftstidende, er der ikke skrevet et eneste ord i vores datters journal, konstaterer Anna Nielsen.
Først 26. januar skriver sagsbehandleren et resumé over sagsforløbet fra 14. juli 2011 til 17. januar.
- Vores datter har aldrig haft mere brug for støtte og hjælp end i perioden efter indlæggelsen.
- Og så kan vi konstatere, at der ikke er skrevet et eneste ord i journalen, siger Anna Nielsen.
Det halve år, beskrives i journalen med 21 linjer og fylder lidt over en halv side i den samlede journal, som udgør 30 sider.
- Det er chokerende, siger Anna Nielsen, og konstaterer, at opsummeringen er mere end mangelfuld.
- Vi har både ringet og mailet utallige gange for at rykke kommunen for handling. Intet af det, vi har gjort fremgår af journalen. Og Rebild Kommune har selv ingenting gjort, det fremgår jo også af journalen, siger Anne Nielsen.

Ledelse tillader regelbrud

Sagsbehandleren skriver 26. januar i journalen, at det af forskellige årsager ikke har været muligt at ajourføre journalen tidligere, ”hvil- ket ledelsen er bekendt med.”

Den formulering undrer Anna og Christian Nielsen, som umiddelbart efter Dittes indlæggelse i juli 2011 klagede direkte til borgmester Anny Winther over Rebild Kommunes sagsbehandling.
Dengang beklagede både borgmesteren og Centerchefen for Center Familie og Handicap.

Ingen fulgte op

- Men siden borgmesteren og centerchefen blev bekendt med vores situation, er der ingenting sket. Jeg mangler ord, når sagsbehandleren tilmed direkte skriver, at ledelsen har været bekendt med, at der ikke er skrevet et ord i journalen, siden vi klagede over sagsforløbet til borgmesteren for et halvt år siden, siger Anna Nielsen.

I et åbent brev til borgmester Anny Winther i NORDJYSKE Stiftstidende 16. januar spurgte Anna og Christian Nielsen Anny Winther, hvordan hun som borgmester og formand for KLs social- og sundhedsudvalg kan forsvare, at hun ikke følger op på en alvorlig sag, når hun bliver gjort opmærksom på, at sagsbehandlingen er under al kritik.

Erkender og beklager

Anny Winther erkender og beklager i sit svar, at Ditte ikke har fået den støtte og hjælp, hun har ret til og brug for.

Hun beklager også, at der ikke blev rettet op på forsømmelighederne allerede i juli sidste år.

- Men hun svarer ikke på, hvorfor hun ikke selv har fulgt op på sagen, konstaterer Anna Nielsen.
Borgmesteren afviser i sit svar, at hændelsesforløbet i Dittes sag skyldes forvaltningskulturen, men i stedet skyldes for få ressourcer i afdelingen.
Men det svar køber Anna og Christian Nielsen imidlertid ikke.
De undrer sig over, hvordan kommunale chefer kan tillade, at reglerne ikke bliver overholdt. Og de forstår ikke, hvordan borgmesteren kan se igennem fingre med, at det sker.
- Uanset, hvor få ressourcer der er, har en kommune pligt til at overholde loven. Ellers har borgerne jo overhovedet ingen retssikkerhed, og kan ikke få den hjælp, de har ret til. Vores datter har stadigvæk meget brug for hjælp. Efter vores udtalelser til NORDJYSKE Medier er kommunen dog begyndt at se på vores bevillinger, og det er da et skridt i den rigtige retning, siger Anna Nielsen.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.