EMNER

Blankt vand om alt går vel

Som tidplanen ser ud nu, vil Juelstrup Sø være genskabt med blankt vand langs mortovejen ved Støvring i 2010.

Om alt går vel vil Juelstrup Sø genopstå i 2010. Foto: Grete Dahl

Om alt går vel vil Juelstrup Sø genopstå i 2010. Foto: Grete Dahl

- Men jeg tør ikke sige det helt sikkert. Jeg har været med til søprojekter før og der kan gå helt op til ti år, forklarer forstfuldmægtig Karen M. Poulsen, Statsskovdistrikt Himmerland. Vejdirektoratet har meldt ud, at vejbyggelinjen langs motorvejen skal bevares, og det betyder, at der skal fyldes op langs motorvejen i seks meters bredde. - Vi skal have fyldt op alligevel, sådan man kan gå rundt om den genskabte sø, forklarer Karen M. Poulsen. På grund af beliggenheden ved motorvej, mange tekniske installationer i området og køreteknisk anlæg, er den genskabte sø tænkt som velegnet til aktivt fritidsliv og i den forbindelse vil Statsskovdistrikt Himmerland gerne have nedsat en borgergruppe og har bedt kommunen være behjælpelig. - Det sker formentlig ved, at kommunen beder Det Grønne Råd hjælpe med at få gruppen nedsat. Juelstrup Sø bliver genskabt ved at lave en dæmning i den nordlige del af det kommende søområde.