Jerup

Blasfemisk

FREDSAFTALE:"For Hamas, Hizbollah, det muslimske broderskab og det iranske præstediktatur er en fredsaftale med Israel lige så blasfemisk som at male profeten på væggen". Citat: Farshad Kholgi. Så præcist kan det siges af en mand med insider-viden. Hamas m.fl. vil ikke fred og en tostatsløsning. De vil have Israel udslettet og håber på verdenssamfundets hjælp ved at få Israel til at fremstå som bødler. Men Jerusalem er ifølge Bibelen Jahves trone her på jord. Så i sidste instans er det Jahve, de skal udslette. Det er en umulig opgave, så meget tyder på, at Jesu genkomst i Jerusalem er nær. Så derfor: Tag imod Jahves udstrakte hånd gennem Jesu offer på Golgata. Det kan hurtigt blive for sent. Jørgen Thomsen Skagensvej 385, 9981 Jerup